Filologia polska (polonistyka)

Filologia polska (polonistyka)

Mole książkowe, fanatycy języka polskiego i polskiej kultury będą się czuli jak ryby w wodzie na studiach polonistycznych. Ale nie tylko oni. Filologia polska to nauka o języku i o literaturze. Zdecydowanie są to studia dla pasjonatów języka polskiego i polskiej kultury. Jest to kierunek wybitnie humanistyczny, przeznaczony przede wszystkim dla ludzi z otwartymi umysłami, którzy lubią zadawać pytania i nie boją się szukać na nie odpowiedzi. Student Filologii polskiej posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.
Filologia angielska (anglistyka)

Filologia angielska (anglistyka)

Filologia angielska (anglistyka) to nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Studia na kierunku Filologia angielska dają możliwość opanowania języka angielskiego na najwyższym poziomie oraz zdobycie wiedzy. Jest to kierunek typowo humanistyczny. Idealnym kandydatem na Filologię angielską jest osoba, która po pierwsze bardzo dobrze zna język angielski, po drugie orientuje się nieco w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i USA.