Westminster abbey and big ben in the London skyline at night, London, UK

Filologia angielska (anglistyka)

Filologia angielska (anglistyka) to nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Studia na kierunku Filologia angielska dają możliwość opanowania języka angielskiego na najwyższym poziomie oraz zdobycie wiedzy. Jest to kierunek typowo humanistyczny. Idealnym kandydatem na Filologię angielską jest osoba, która po pierwsze bardzo dobrze zna język angielski, po drugie orientuje się nieco w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i USA.

W trakcie studiów

Przykładowe przedmioty realizowane na Filologii angielskiej: wstęp do językoznawstwa, komunikacja międzykulturowa, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia języka angielskiego, wstęp do literaturoznawstwa, literatura brytyjska, literatura amerykańska, historia Wielkiej Brytanii, brytyjskie studia kulturowe, historia USA, amerykańskie studia kulturowe, praktyczna nauka języka angielskiego, praktyczna nauka drugiego języka obcego, metody i techniki nauczania języka angielskiego, psychopedagogiczne podstawy nauczania języków obcych, emisja głosu, informatyka w nauczaniu języków obcych, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastywna angielsko-polska.

Gdzie studiować filologię angielską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia angielska?

Po studiach

Absolwent Filologii angielskiej ma dosyć szerokie perspektywy zawodowe, w zależności od specjalności może być zatrudniony m.in.:

  • jako tłumacz etatowy w przedsiębiorstwach i firmach krajowych i międzynarodowych
  • jako tłumacz w ramach wolnego zawodu współpracując z różnymi firmami lub instytucjami o charakterze międzynarodowym,
  • jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach publicznych, prywatnych, językowych,
  • w przedsiębiorstwach jako specjalista języka biznesu.

Podobne wpisy