Ruthenica
|

Ruthenica

Ruthenica to kierunek, który dostarczy studentowi wiedzę niezbędną przy realizacji licznych fachów zorientowanych na historię, kulturę, religię, duchowość, politykę Europy Wschodniej. Absolwenci kierunku będą orientować się w wielkiej geopolityce tworzącej się na styku Europy i Azji, zapoznają się z poznać fascynującą duchowością Kościoła Wschodniego itp. Nazwa Ruthenica nawiązuje do łacińskiej nazwy Rusi ? Ruthenia. 
Rosjoznawstwo
|

Rosjoznawstwo

Biorąc pod uwagę szybki rozwój ekonomiczny Rosji i wzrastającą współpracę polsko-rosyjską, nie ulega wątpliwości, że absolwent Rosjanoznastwa  bez trudu znajdzie miejsce pracy w Polsce i Rosji. Na tych studiach nauczysz się języka obcego: w ramach zajęć prowadzone są intensywne ćwiczenia z praktycznej nauki języka. Dodatkowo, wykłady i inne ćwiczenia będe dotyczyć historii Rosji i jej rozwoju: literatury, sztuki, architektury i innych aspektów. Jeśli chcesz specjalizować się w stosunkach polsko-rosyjskich, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!
Filologia słowacka

Filologia słowacka

Podstawowym celem kształcenia na Filologii słowackiej jest opanowanie przez studentów tego, co we współczesnej lingwistyce nazywa się kompetencją językową i kompetencją komunikacyjną. Obok udoskonalania umiejętności językowych studenci kształcą się również w zakresie wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej i przekładoznawczej w języku słowackim. Jakie treści programowe są realizowane oraz gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Jeśli chciałbyś w przyszłości zacząć ten kierunek studiów, zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu!
Przekładoznawstwo stosowane

Przekładoznawstwo stosowane

Jest to nowatorski interdyscyplinarny profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy. Kształci on doskonale przygotowanych do pracy tłumaczy języka rosyjskiego i angielskiego. Student ma możliwość biegłego opanowania dwóch języków obcych. Oprócz wiedzy teoretycznej z tej dziedziny (ogólna wiedza filologiczna) student uczy się wykorzystywania swoich umiejętności w praktyce. Absolwent jest kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy jako tłumacz języka angielskiego i rosyjskiego. Zapraszamy do dalszej lektury!
Filologia chińska (sinologia)

Filologia chińska (sinologia)

Jak prognozują ekonomiści, w ciągu najbliższych 20 lat Chiny staną się najpotężniejszą gospodarką świata. Coraz więcej azjatyckich koncernów otwiera placówki swoich firm w Europie, przez co znajomość języka chińskiego może stać się Waszym największym atutem w przyszłej karierze zawodowej. Nazwa sinologia wywodzi się od łacińskiej nazwy Chin – Sina i jest dziedziną naukową zajmującą się badaniem wszelkich aspektów kultury chińskiej, począwszy od języka, przez historię, systemy religijne i filozoficzne, literaturę, a na gospodarce kończąc. Zainteresowany?
Filologia białoruska (białorutenistyka)

Filologia białoruska (białorutenistyka)

Filologia białoruska to dziedzina pozwalająca na poznanie kultury i historii Białorusi. Realizując program studiów zdobyć można kompleksową wiedzę o kraju, z szczególnym uwzględnieniem kultury i historii Białorusi. Dlaczego warto wybrać się na te studia? Przede wszystkim dlatego, że język białoruski jest jednym z języków słowiańskich, podobieństwa pomiędzy tym językiem a naszym są widoczne nawet dla nieprawionego filologa. Może warto więc rozpocząć te studia i zostać specjalistą w zakresie mowy, pisma, historii oraz kultury Białorusi? Czytaj dalej!
Filologia grecka (hellenistyka)

Filologia grecka (hellenistyka)

Hellenistyka to specjalność dla pasjonatów, studentów inteligentnych i pracowitych. Jeśli chcesz zdobyć gruntowne wykształcenie i poznać panoramę dziejów i kultury dawnych oraz współczesnych mieszkańców Hellady, to ten kierunek studiów jest właśnie dla Ciebie. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka nowogreckiego, posiada wykształcenie humanistyczne o charakterze ogólnym oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii greckiego obszaru językowego. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów?
Filologia czeska

Filologia czeska

Witaj w świecie Krecika, mieszkanki studenckiej i piwa tak dobrego, jak nasze! Studia na filologii czeskiej to przede wszystkim niesamowite spotkanie z kulturą tak bliską, a jednak tak odmienną od naszej. Mamy z Czechami wiele wspólnego, a to, czym się różnimy można poznać w trakcie studiów na kierunku filologia czeska. To tu można zgłębiać literaturę Hrabala, Kundery i wielu innych wybitnych czeskich prozaików. Tu można studiować historię i język naszych sąsiadów, poznawać kulturę i tradycję Republiki Czeskiej! Dlaczego warto rozpocząć te studia?
Filologia ukraińska

Filologia ukraińska

Filologia to nauka humanistyczna skupiająca się na badaniu oraz analizie tekstu. Jednak kojarzymy ją głównie z kierunkami studiów takich jak filologia polska, czy filologia angielska. Dziś niemal wszystkie humanistyczne uczelnie w Polsce posiadają bogatą ofertę kierunków filologicznych. Studia filologiczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz częściej studenci wybierają filologię języków rzadko stosowanych, co sprawia, że zyskują one na atrakcyjności, a także popularności. Chcesz wiedzieć więcej na temat tych studiów? Czytaj dalej!
Filologia serbska i chorwacka

Filologia serbska i chorwacka

Filologia serbska i chorwacka umożliwia zrozumienie zjawisk z zakresu historii najnowszej i odległej Serbii i Chorwacji. Zdobyta wiedza pozwala oderwać się od stereotypowego myślenia o mieszkańcach Bałkanów. Znajomość języków umożliwia zapoznanie się w oryginale ze znanymi dziełami literatury europejskiej słynnych pisarzy, czy dziełami światowej kinematografii. Filologia serbska i chorwacka to również studia jednych z najstarszych kultur śródziemnomorskich. Jeśli chcesz zostać specjalistą od języków południowosłowiańskich, zapraszamy do lektury!