Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
|

Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

Studia Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska mają na celu przekazanie wiedzy ogólnohumanistycznej pozwalającej na rozumienie społecznych procesów zachodzących we współczesnej Europie i na świecie, a także wiedzy w zakresie historii, sztuki, archeologi, filozofii i literatury krajów śródziemnomorskich wraz z poznaniem współczesnych języków basenu Morza Śródziemnego (j. włoski, j. hiszpański, j. grecki, j. arabski) oraz wiedzy z literatury i języków starożytnej Grecji i Rzymu. Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem, zapraszamy do lektury!
Filologia duńska

Filologia duńska

Filologia duńska to kierunek atrakcyjny, dający duże możliwości rozwoju, poszerzający umiejętności. By zostać studentem tej filologii należy jak najlepiej zdać maturę z języka polskiego, języków obcych, historii lub Wiedzy o społeczeństwie. Przedmioty humanistyczne dominują w programie studiów na wszystkich etapach edukacji akademickiej. Filologię duńską studiować można w kilku dużych ośrodkach akademickich w Polsce albo w ramach skandynawistyki, albo jako samodzielny kierunek. Nie da się ukryć, że od kilku lat jest to jedna z najpopularniejszych filologii nowożytnych.
Filologia portugalska

Filologia portugalska

Kierunek Filologia portugalska jest doskonałym wyborem dla osób, które chcą biegle opanować język portugalski i w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę na gruncie zawodowym. Program studiów obejmuje ponadto wiadomości z zakresu: literatury, historii i uwarunkowań społeczno-politycznych państw, w których język portugalski jest językiem urzędowym. Znajomość języka portugalskiego, którym posługuje się ponad 200 mln. ludzi na świecie, będzie cenioną umiejętnością na rynku pracy. Chcesz iść na ten kierunek studiów w przyszłości? Zapraszamy do lektury!
Filologia węgierska

Filologia węgierska

Węgry to kraj bliski Polakom, lecz w istocie mało znany. Przynależność języka węgierskiego do podgrupy języków ugryjskich czyni z niego język całkowicie niezrozumiały dla przeciętnego mieszkańca Polski. Studia na kierunku Hungarystyka sprawią, że absolwenci nie tylko w stopniu biegłym opanują ten język, ale również poszerzą swoją wiedzę na temat państwa, w którym języka węgierskiego używa się na co dzień. Na Hungarystyce studenci uczą się języka węgierskiego. Program studiów pozwala również opanować zagadnienia z zakresu historii, kultury Węgier.
Filologia bałtycka

Filologia bałtycka

W trakcie nauki zyskasz wiedzę o znaczeniu filologii litewskiej i łotewskiej w relacji do innych nauk humanistycznych i nauczysz się posługiwać ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla filologii. Poznasz praktyki przekładu, elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy. Dowiesz się czegoś instytucjach we współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy.

Filologia fińska

Filologia fińska

Jeśli jesteś pasjonatem kultury, historii czy literatury Skandynawii to studia na kierunku filologia fińska są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Na początku należy wspomnieć, że otrzymanie indeksu wcale do prostych. Po pierwsze należy świetnie zdać maturę z języka obcego, polskiego, a także wybranego przedmiotu humanistycznego. Większość kandydatów wybiera oczywiście maturę na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo, na ten kierunek studiów z roku na rok jest coraz więcej chętnych. Dlaczego warto się starać? Odpowiedź to perspektywa zatrudnienia. Zainteresowany?
Studia azjatyckie

Studia azjatyckie

Kierunek studia azjatyckie należy do grupy kierunków unikatowych i skierowany jest do osób ambitnych, ciekawych, nie obawiających się podróży i nowych wyzwań. Celem studiów jest przygotowanie odpowiedniej kadry dla firm, które rozwijąją kontakty między Europą a Azją.Studenci w trakcie studiów poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość, dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki.
Indologia

Indologia

Na kierunku Indologia kształcą się specjaliści w dziedzinie cywilizacji, kultur i języków Azji Południowej, a w tym zwłaszcza obszarów językowych sanskrytu i hindi. Słuchacze Indologii zapoznają się z zagadnieniami tradycji literackich i religijnych, światem manuskryptów i współczesną problematyką lingwistyczną i literaturoznawczą oraz z nurtującymi region Azji Południowej zjawiskami kulturowymi i społecznymi, sztukami pięknymi i formami teatralnymi. Program studiów na Indologii obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia języków i i literatur Półwyspu Indyjskiego w zakresie sanskrytu klasycznego i hindi.
Etnofilologia kaszubska
|

Etnofilologia kaszubska

Problem mniejszości narodowych i językowych w Europie jest obecnie tematem ożywionej debaty wśród językoznawców, socjologów, etnologów oraz polityków. Kaszubski jest językiem regionalnym, którym mówią Kaszubi – społeczność żyjąca w regionie Pomorza Gdańskiego. Wzrost zainteresowania językiem kaszubskim spowodował zapotrzebowanie na nauczycieli oraz osoby profesjonalnie przygotowane do promocji tego regionu w Polsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom utworzono kierunek studiów Etnofilologia kaszubska. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!
Filologia hebrajska

Filologia hebrajska

Od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego, kurs prowadzony jest od podstaw. Celem studiów jest opanowanie języka hebrajskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza, przewodnika czy archiwisty. Student uczy się współczesnego języka hebrajskiego, biblijnego języka hebrajskiego oraz zapoznaje się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego. Zainteresowanych zapraszamy do dalszej lektury!