Majestic medieval castle Saint-Ulrich on the top of the hill, Alsace, France

Archeologia pradziejowa i średniowieczna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

wstęp do archeologii, wstęp do pradziejów powszechnych, wprowadzenie do antropologii kulturowej, techniki pracy naukowej w archeologii, wstęp do źródłoznawstwa, wprowadzenie do nauk o Ziemi, archeologia powszechna, historia starożytna, wprowadzenie do peleoekologii, język łaciński, podstawy historii i metodologii archeologii, muzealnictwo archeologiczne,

Gdzie studiować archeologię pradziejową i średnioweiczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek archeologia pradziejowa i średniowieczna?

Po studiach:

Ścieżka kariery związana jest przede wszystkim z pracą naukową (doktorat, hibilitacja). Absolwenci archeologii są zatrudniani m.in. w:

  • działach archeologicznych i oświatowych muzeów,
  • placówkach kulturalnych,
  • regionalnych ośrodkach kultury,
  • archiwach,

Archeolog chcący przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu może objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego.            

Podobne wpisy