Etyka

studia na kierunku Etyka?
Stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka.
Uczą twórczego, samodzielnego myślenia.
Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości.
Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur.
Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu.

Studia na kierunku Etyka stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka. Uczą twórczego, samodzielnego myślenia. Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości. Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur. Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Czego nauczysz się na zajęciach?

Amerykanistyka

Amerykanistyka obejmuje tematykę związaną z kwestiami etnicznymi oraz społeczeństwem i państwami obu ameryk. W trakcie studiów można poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii i polityki obszarów Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia te znakomicie rozwijają wiedzę z zakresu historii społeczeństw tych dwóch kontynentów. Studia na tym kierunku to też doskonała okazja do nauki języka obcego. Program studiów oprócz zajęć z zakresu historii, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa, studenci intensywnie uczą się języka obcego. Zapraszamy do lektury!
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
|

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Kierunek odpowiada na potrzeby, które zrodziły się przez patologie społeczne. Poprzez naukę resocjalizacji podaje sposoby na radzenie sobie z konfliktami na tle społecznościowym, związanym z przestępczością. Absolwenci Profilaktyki społecznej i resocjalizacji są świetnie przygotowani do pracy w zakładach opieki o zaostrzonym rygorze, a także zakładach penitencjarnych. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Nie wystarczy zwykła ludzka wrażliwość. Z pewnością osoba o mocnych nerwach, do tego konsekwentna, a także otwarta na innych ludzi.

Zdrowie środowiskowe

Kierunek Zdrowie środowiskowe ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje wiedzę z zakresu nauk o środowisku i przyrodniczych. Podaje rozwiązania problemów związanych ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia środowiska i żywności. Jest to kierunek, którego treści programowe znajdą swoje źródła w zagadnieniach z zakresu: ochrony i analityki środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, biologii, medycyny, chemii i wielu innych. Czy studia są bardzo trudne? Gdzie znajdują pracę absolwenci? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dalszej części artykułu!

Kognitywistyka

Kognitywistyka (j. ang. Cognitive Science) to interdyscyplinarna dziedzina nauki, której głównym obszarem badawczym jest język, uczenie się, myślenie, percepcja, inteligencja kognitywna, podejmowanie decyzji i świadomość. Studia na kierunku Kognitywistyka podejmują również temat budowy sztucznej inteligencji, a raczej maszyny, która w przyszłości być może zastąpi człowieka w niektórych działaniach. Ta dziedzina nauki czerpie przede wszystkim z psychologii, lingwistyki, biologii, a nawet neurologii. Jeśli rozważasz wybór tego kierunku, czytaj dalej!
Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna to kierunek studiów dla osób nakierowanych na pomaganie innym, pracę z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej. Kierunek Praca socjalna jako jedna z części nauk społecznych zajmuje się diagnozowaniem i analizą problemom socjalnym. Studia na kierunku Praca socjalna dotyczą takich problemów współczesnego świata jak: rozwój gospodarczy poprawa standardu życia, marginalizacja i patologia grup społecznych. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry w obszarze pracy socjalnej.

Polityka społeczna

Studia na kierunku Polityka społeczna pozwalają zdobyć umiejętność do samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz przygotowują do pracy naukowo-dydaktycznej. Kandydaci na ten kierunek powinni być otwarci i odpowiedzialni. Program studiów obejmuje pozyskiwanie wiedzy o: instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach instytucji sfery społecznej, przyczynach, jak i przejawach problemów i kwestii społecznych oraz sposobach rozwiązywania. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Polityce społecznej, zapraszamy do lektury!

Nauki o rodzinie

Studia adresowane są do osób, których zainteresowania obejmują obserwację i rozpoznanie społecznych, pedagogicznych i psychologicznych problemów związanych z życiem rodzinnym. Kierunek ten jest odpowiedzią na zmiany jakie zachodzą w podstawowych komórkach społeczeństwa, w miarę dynamicznego rozwoju, wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych. Kandydat powinien być osobą otwartą i świadomą faktu, że praca w zawodzie wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi. Powinna go również charakteryzować chęć niesienia pomocy. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do lektury!
Socjologia

Socjologia

Socjologia jest to nauka badająca proces funkcjonowania społeczeństwa. Poprzez społeczne reguły i struktury łączące lub dzielące ludzi, socjologowie mogą zbadać, co jest przejawem więzi międzyludzkich. Socjologią może zajmować się osoba, która jest komunikatywnym obserwatorem ludzkiego zachowania oraz świata społecznego i jego problemów. Socjologia wykładana jako przedmiot akademicki może pojawić się na wielu kierunkach studiów, ale funkcjonuje przede wszystkim jako oddzielny kierunek studiów na wielu uczelniach w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Psychologia

Studia na tym kierunku wymagają od kandydata wielu predyspozycji. Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących ludzkim zachowaniem i zjawiskami psychicznymi. U kandydata bardzo ważne jest zainteresowanie analizą i interpretacją zachowań ludzkich. Człowiek często ukrywa zachowania, z którymi sobie nie radzi, albo wcale ich nie zauważa. Nie lada wyzwanie stoi przed przyszłymi psychologami: zajrzeć w ludzką duszę, zdiagnozować i jeśli trzeba, pomóc. Psycholog powinien charakteryzować się otwartością na problemy innych i empatią.