Geofizyka

Geofizyka

Przedmiotem badań Geofizyki są fizyczne właściwości Ziemi, w tym: magnetyzm, oddziaływania grawitacyjne oraz rozchodzenie się fal sejsmicznych. Przyszły student tego kierunku powinien wykazywać się wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami plastycznym i bardzo dobrym stanem zdrowia. Ten kierunek studiów będzie najlepszym wyborem dla osób, którym nie straszne są nauki ścisłe oraz interesują się tym, jak prawa fizyczne rządzą Ziemią. Podstawą na geofizycę jest oczywiście wiedza fizyczna, matematyczna, a także chemiczna. Chcesz wiedzieć więcej? 
Agrochemia

Agrochemia

Kierunek Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Agrochemia ma na celu zwiększenia urodzajności gleby, zwiększenie plonów i poprawy jakości produktów rolnych. Studia są przeznaczone dla osób, które w przyszłości chciały rozpocząć pracę w sektorze rolniczym na stanowsiakch wymagających wiedzy z zakresu chemii, a także sposobów segregowanie odpadów oraz ulepszenie procesów produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Aby dowiedzieć się więcej na temat agromechemii, zapraszamy do lektury!
Biochemia

Biochemia

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą oraz rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Biochemia to unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: chemię i biologię, ale także fizykę i matematykę. Jeśli z żaden z tych przedmiotów nie jest Ci straszny, a przyszłości chciałbyś zostać inżynierem, to być może biochemia to właśnie kierunek dla Ciebie? Zapraszamy do dalszej lektury!
Biofizyka

Biofizyka

Studia na kierunku Biofizyka mają na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych grupujących fizyków, biologów i chemików, zarówno w ośrodkach krajowych, jak i zagranicznych, zgodnie z potrzebami nowoczesnych placówek naukowo-badawczych, placówek wdrożeniowych i przemysłowych o profilu biotechnologicznym oraz placówek diagnostyki medycznej. Jak wiadomo tym, którym bliżej do przedmiotów ścisłych niż humanistycznych, wiedza fizyczna umożlwia wyjaśnienie najbardziej złożonych problemów teoretycznych.
Informatyka i agroinżynieria
||

Informatyka i agroinżynieria

Uczelnie prowadzące kierunek Informatyka i agroinżynieria przygotowują specjalistów dla potrzeb szeroko rozumianego rolnictwa i ochrony środowiska. Kierunek gwarantuje wykształcenie informatyczne oraz inżynierskie w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych. Ze względu na połączenie dwóch odmiennych ze sobą dziedzin wiedzy, kandydat na ten kierunek studiów powinien mieć wszechstronne zdolności, szczególnie w kierunku informatyki, chemii, biologii czy tematyki z zakresu ochrony środowiska. Chcesz dowiedzieć się jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów?
Inżynieria ekologiczna
|

Inżynieria ekologiczna

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna dają wiedzę z zakresu m.in. ochrony środowiska, biologii i leśnictwa. Celem kierunku jest nauka tworzenia i odtwarzania ekosystemów oraz z zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami. Student kierunku Inżynieria ekologiczna zdobywa przydatną wiedzę z zakresu technik i technologii stosowanych w ochronie środowiska, gospodarce rolnej i leśnej. Absolwenci wykorzystują nabyte umiejętności w pracy na stanowiskach związanych z ochroną środkowiska, a także planowaniem strategii dotyczących segregacji odpadów.

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Ten nowo powstały kierunek jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa. Na niektórych uczelniach jest to specjalność w ramach kierunku zoologia, ponieważ zakres przedmiotowy jest zbliżony do tego na zoologii. Absolwenci tego kierunku po jego ukończeniu otrzymują tytuł inżyniera. Część materiału pokrywa się z tym, co wykładane jest na klasycznej weterynarii, choć na tym kierunku studiów kładzie się nacisk na zagadnienia związane z ochroną zwierząt, szczególnych tych zaliczanych do dzikich. Zapraszamy do lektury!
Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze to nowoczesny rodzaj studiów, który pozwala na kształcenie się w więcej niż jednej dyscyplinie akademickiej. Studia mają na celu kształcenie w zakresie logicznego myślenia, formułowania odpowiednich pytań i odpowiedzi, a także poglądów. Dla kogo są takie studia? Z jednej strony dla niezdecydowanych ścisłowców, którzy nie wiedzą jeszcze, w jakiej dziedzinie się rozwijać. Z drugiej strony dla osób otwartych na nowe, ponieważ te studia wymagają od słuchaczy niestandardowego myślenia.
Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Studia międzykierunkowe, które łączą w sobie dwa kierunki: Rybactwo oraz Technologia żywności i Żywienie człowieka. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tych studiów, kandydat powinien posiadać zdolności w różnych dziedzinach wiedzy. Czy to przyszłościowy kierunek studiów? Gdzie pracują absolwenci i jakie zajmują stanowiska? Czy studia są trudne? Czego się na nich nauczę? Czy więcej odbywa sie wykładów, zajęć terenowych czy ćwiczeń laboratoryjnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury!
Mikrobiologia

Mikrobiologia

Mikrobiologia to dział biologii, który zajmuje się badaniem mikroorganizmów oraz wirusów. Do badanych organizmów należą: bakterie, grzyby oraz niektóre porosty. Dlaczego ta dziedzina jest tak ważne? Ze względu na wykorzystanie tego typu badań i diagnostyki mikrobiologicznej. Absolwenci mikrobiologii znajdą pracę wszystkie tam, gdzie produkuje się: kosmetyki, leki, żywność, środki czystości, ponieważ zanim produkt trafi w ręce konsumenta, musi zostać dokładanie przebadany. Mikrobiologia znajduje również zastosowanie w technikach ochrony środowiska.