Analityka żywności i środowiska wodnego

Analityka żywności i środowiska wodnego

Studia na kierunku Analityka żywności i środowiska wodnego łączą wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. Ten kierunek studiów będzie najlepszym wyborem dla osób, które szukają takiego kierunku łączącego wiedzę z zakresu analizy żywności z innymi zagadnieniami. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku stwarza absolwentom świetnie perspektywy na zatrudnienie. Zastanawiasz się jakie? Jeśli chcesz zapoznaj się z realizowanym programem studiów na kierunku Analityka żywności i środowiska wodnego, zapraszamy do dalszej lektury!
Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
||

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

Na kierunku Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego studenci zdobywają wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją rolniczą. Jest to alternatywa dla bardziej popularnego rolnictwa. Najważniejszą różnica pomiędzy inżynierią i systemami gospodarowania rolniczego a rolnictwem jest nastawienie programu studiów na kształcenie inżynierskie. Jeśli więc chciałbyś rozpocząć studia rolnicze, ale oprócz tego jesteś typowym ścisłowcem, być może są to studia dla Ciebie. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.
Farmerstwo

Farmerstwo

Farmerstwo to kierunek studiów, którego program zawiera nowe przedmioty o szerokim charakterze. Studia wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie m.in. produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych. Nowy kierunek Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Farmerstwo jako kierunek studiów może być świetną alternatywą dla klasycznego rolnictwa, które prowadzą uczelnie przyrodnicze.
Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia

Dużym wyzwaniem cywilizacyjnym w dzisiejszych czasach jest ilość i jakość produkowanej żywności. Dlatego głównym polem działania Agrobiotechnologii jest wytwarzanie pożywienia. Kierunek studiów ma na celu kształcenie osób, które będą zajmowały się wdrażaniem uprawy roślin transgenicznych oraz wyhodowaniem zwierząt bardziej dorodnych oraz odpornych na choroby i czynniki zewnętrzne.
Przyroda

Przyroda

Przyroda to kierunek, który umożliwia podejmowanie unikalnych w kraju studiów integrujących dyscypliny, gdzie naturalna łączność i wzajemne uzupełnianie się nie zostały dotąd w pełni urzeczywistnione w kształceniu uniwersyteckim i wykorzystane w praktyce. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przyrodniczych oraz pracy indywidualnej i zespołowej. Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący treści dotyczące: biologii, chemii, socjologii, ekologii i wielu innych. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów?
Geologia

Geologia

Geologia to nauka, która zajmuje się badaniem Ziemi, jej budowy, własności, historii i procesów w niej zachodzących. Aby podjąć studia na kierunku Geologia niezbędna jest pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania problemów naukowych i logiczne, dedukcyjne myślenie. W tym zawodzie przydatne jest również zainteresowanie przedmiotami z różnych dziedzin nauki, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka. Czy chciałbyś w przyszłości zostać geologiem i prowadzić własne badania? Zanim podejmiesz decyzję, dowiedz się czegoś więcej!
Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka mają charakter techniczno-przyrodniczy. Z pewnością więc przypadną do gustu miłośnikom chemii, fizyki i biologii jednocześnie. Mogą oni wybierać spośród takich specjalności, jak np. żywienie człowieka i nauki konsumenckie, biotechnologia żywności, dietetyka, zarządzanie technologią żywności, a nawet technologia mięsa, fermentacji czy warzyw i owoców. Absolwenci znajdują pracę w zakładach produkujących żywność różnego typu. Najczęściej są zatrudniani jako specjaliści ds. produktu czy jakości.
Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

Kierunek Technika rolnicza i leśna ma charakter techniczno-rolniczy. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę techniczną, uzupełnioną wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa oraz ekologii. Taka wiedza zapewnia nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy jest przyszłościowy? Gdzie absolwenci znajdą pracę po studiach? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!
Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia jest przyszłościowym kierunkiem. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki. Pojawiają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach naszego życia. Celem kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. Przedmioty kwalifikacyjne to biologia, chemia, matematyka i fizyka.