Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne to zbiór zasad obowiązujący w Kościele katolickim, które dotyczy zarówno wiernych, jak i duchownych. Nazwa pochodzi od podstawowej jednostki redakcyjnej kościelnych aktów prawnych – kanonu. Pierwotnie to właśnie zbiory kanonów tworzyły prawo kanoniczne. Kierunek Prawo kanoniczne pozwala zdobyć umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Prawnik kanoniczny jako jedyny może reprezentować wiernego, który dochodzi swoich praw przed Kościołem czy prowadzić sprawy o uznanie nieważności małżeństwa.
Zarządzanie w politykach publicznych

Zarządzanie w politykach publicznych

Studiowanie Zarządzania w politykach publicznych na Zachodzie cieszy się dużą popularnością. W Polsce ten kierunek powoli zyskuje coraz liczniejsze grono sympatyków. Jeśli interesuje cię polityka lokalna. Chcesz planować działania zmierzające do realizowania potrzeb lokalnej społeczności albo marzy ci się zarządzanie placówkami administracji rządowej, to zacznij studia na wspomnianym wcześniej kierunku. By zdobyć indeks Zarządzania w politykach publicznych należy wziąć udział w rekrutacji. Proces wyboru kandydatów wygląda różnie. Czytaj dalej!
Zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne

Podstawowym celem kierunku studiów Zarządzanie publiczne jest dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji non-profit. Istotnym przesłaniem kierunku jest założenie, że ma kształcić specjalistów od zarządzania dowolnym obszarem sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zarządzanie publiczne to kierunek wzorowany na modelach programów uczelni zagranicznych.
Prawo podatkowe i rachunkowość
|

Prawo podatkowe i rachunkowość

Prawo podatkowe i rachunkowość to nowy kierunek studiów, którego ramy programowe spełniają wszystkie wymogi współczesnej, dynamicznie zmieniającej się gospodarki i oczekiwań pracodawców. Kierunek ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci zdobywają przekrojową wiedzę i kwalifikacje z kluczowych dla biznesu obszarów wiedzy. Jeśli wiążecie swoja przyszłość ze światem biznesu, to wybranie tego kierunku będzie doskonałym sposobem na realizację celów zawodowych.Jakie dziedziny wiedzy będą szeroko omawiane w czasie studiów?
Kryminologia

Kryminologia

Studenci w trakcie studiów poznają praktyczne i teoretyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Dzięki rozbudowanemu programowi studiów zdobywają wiedzą z takich dziedzin jak: geneza zachowań przestępczych, podłoże dewiacji społecznych, sposoby określania profilu ofiary i sprawcy. Dzięki tak rozległej wiedzy po zakończeniu studiów są doskonale przygotowanymi do pracy specjalistami. Jeśli pasjonuje Ciebie praca w służbach mundurowych w charakterze analityka lub w sądownictwie, to studia na tym kierunku są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
|

Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Głównym zadaniem kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi jest kształcenie przyszłych menadżerów oraz artystów sceny musicalowej poprzez zdobywanie wiedzy potrzebnej do produkcji wydarzeń artystycznych. Możesz zostać aktorem scen teatralnych i musicalowych, ale nauczysz się także zarządzania teatrem lub innymi instytucjami o artystycznej specyfice i wymaganiach. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę z przedmiotów związanych z zarządzaniem teatrem, zarządzaniem instytucjami kultury oraz zarządzaniem projektami artystycznymi. Zapraszamy do lektury!
Zarządzanie kulturą i mediami
||

Zarządzanie kulturą i mediami

Studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu kultury oraz mediów. Podczas studiów odbyć można szereg nowatorskich zajęć pozadydaktycznych, takich jak spotkania z praktykami kultury i mediów, czy realizacja własnego projektu (np. teatralnego, fotograficznego, wystawienniczego lub badawczego). Jest to kierunek dla osób, które chciałby się związać z kulturą i sztuką, ale nie chcą występować na scenie, tylko raczej dobrze odnajdują się w roli organizatora. Zapraszamy do lektury!
Ekonomiczna analiza prawa
|

Ekonomiczna analiza prawa

Ekonomiczna analiza prawa zajmuje się badaniem prawa korzystając z narzędzi nauk ekonomicznych. Sięgając do zasad ekonomii, dziedzina ta kładzie szczególny nacisk na dążenie do jak największej efektywności w świecie regulacji prawnych. Połączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii jest bardzo cenione na rynku pracy, dlatego absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy na samodzielnych stanowiskach doradczych. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o kierunku ekonomiczna analiza prawa, zapraszamy do dalszej lektury!
Gospodarka i administracja publiczna
|

Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka i administracja publiczna to kierunek, który kształci ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Unikalny program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, niezbędnej dla kariery tak w administracji, jak i biznesie. Studenci tego kierunku pogłębiają wiedzę na temat gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby absolwenci poradzili sobie w pracy na każdym stanowisku z zakresu administracji.
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
||

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia jest przygotowanie  menedżerów publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia do skutecznego podejmowania decyzji finansowych, efektywnego prowadzenia ich gospodarki finansowej. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Przede wszystkim na jego praktyczny wymiar. Podczas studiów nabędziesz wiedzę, która pozwoli Ci podejmować najlepsze decyzję w ramach zarządzania placówkami medycznymi. Dowiesz się również jak finansowane są publiczne placówki publiczne. Chcesz wiedzieć więcej?