Ekonomiczna analiza prawa
|

Ekonomiczna analiza prawa

Ekonomiczna analiza prawa zajmuje się badaniem prawa korzystając z narzędzi nauk ekonomicznych. Sięgając do zasad ekonomii, dziedzina ta kładzie szczególny nacisk na dążenie do jak największej efektywności w świecie regulacji prawnych. Połączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii jest bardzo cenione na rynku pracy, dlatego absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy na samodzielnych stanowiskach doradczych. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o kierunku ekonomiczna analiza prawa, zapraszamy do dalszej lektury!
Gospodarka i administracja publiczna
|

Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka i administracja publiczna to kierunek, który kształci ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Unikalny program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, niezbędnej dla kariery tak w administracji, jak i biznesie. Studenci tego kierunku pogłębiają wiedzę na temat gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby absolwenci poradzili sobie w pracy na każdym stanowisku z zakresu administracji.
Zarządzanie własnością intelektualną
||

Zarządzanie własnością intelektualną

W gospodarce opartej na wiedzy wiedza, czyli cały dorobek intelektualny przedsiębiorstwa, jest jego strategicznym zasobem i pierwszoplanowym czynnikiem produkcji. Dlatego zarządzanie wiedzą chronioną należy traktować jako element zarządzania wiedzą w ogóle i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Stąd zainteresowanie nowym kierunkiem studiów Zarządzanie własnością intelektualną.

Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling

Jest to kierunek unikatowy w skali kraju. Można go studiować tylko na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Powstał on w wyniku kilkuletnich prac prowadzonych w Katedrze Rachunkowości oraz Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Współpraca zaowocowała powstaniem kierunku, który łączy w sobie nowoczesną wiedzę z zakresu rachunkowości i controllingu oraz przygotowuje studentów od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej. Studenci nauczą się praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości i controllingu.
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
||

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia jest przygotowanie  menedżerów publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia do skutecznego podejmowania decyzji finansowych, efektywnego prowadzenia ich gospodarki finansowej. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Przede wszystkim na jego praktyczny wymiar. Podczas studiów nabędziesz wiedzę, która pozwoli Ci podejmować najlepsze decyzję w ramach zarządzania placówkami medycznymi. Dowiesz się również jak finansowane są publiczne placówki publiczne. Chcesz wiedzieć więcej?
Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Student uczy analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub woluntariat w organizacjach. Zapraszamy do lektury!
Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej kompleksowej wiedzy i umiejętności osobom, które zajmują się zarządzaniem środowiskiem bądź zamierzają rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o te zagadnienia. Program studiów skierowany jest szczególnie do obecnych i przyszłych urzędników służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji. Jest to kierunek, który łączy bardzo atrakcyjne treści programowe, dlatego osoby, które kończą ten kierunek z pewnością znajdą ciekawą i pełną wyzwań pracę. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Pomyśl o studiowaniu tego kierunku, jeśli interesujesz się historią, sumienny i skrupulatny, lubisz pracować z danymi i porządkować oraz można spotkanie określić Cię jako „ogarniacza chaosu”. Jeśli tak, to pomyśl o tym kierunku na poważnie, bo z pewnością jest dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury! Dowiedź się gdzie można pracować po takich studiach i jakie są obowiązki.
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria produkcji ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą oraz umiejętnościami menadżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w polskim przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania oraz technik produkcji), poszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat zarządzania  i inżynierii produkcji!
Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie jest działaniem kierowniczym. Obejmuje planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Jest to zastosowanie środków w celu osiągnięcia wyznaczanego efektu.  Współczesna epoka niesie wiele nowych wyzwań. Coraz bardziej zło­żone formy prowadzenia działalności w różnych sferach życia społecz­no-gospodarczego rodzą zapotrzebowanie na szeroką wiedzę z zakresu zarządzania. Ten kierunek studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, bankowości, finansów, marketingu i prawa gospodarczego. U kandydata ważna jest samodzielność i chęć rozwoju zawodowego.