Komunikacja promocyjna i kryzysowa

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

We współczesnym świecie narastają konflikty interesów między podmiotami działającymi w sferze publicznej, dlatego studenci kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa uczyć się będą ich rozwiązywania poprzez działania negocjacyjne między rządami a społeczeństwem, między grupami społecznymi i grupami interesów, ale też konfliktów i zatargów ujawniających się w indywidualnych protestach, wreszcie negocjowania w sytuacjach zagrożenia życia. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, dlatego od kandydatów wymaga się wszechstronnych zainteresowań.
Biznes i polityka Indii

Biznes i polityka Indii

Biznes i polityka Indii to unikalny w skali kraju i interdyscyplinarny kierunek studiów. Dzięki przekrojowemu programowi studiów studenci mogą opanować rozległą wiedzę na temat biznesu, zarządzania, prawa i uwarunkowań społeczno-politycznych współczesnych Indii. Jeden semestr studenci spędzają na uczelni indyjskiej, gdzie mogą poznać zwyczaje panujące na subkontynencie i zapoznać się z językiem hindi.

Zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją

Studia na kierunku Zarządzanie informacją są doskonałym wyborem dla osób interesujących się życiem, znaczeniem i wykorzystaniem informacji w świecie biznesu i nauki. Głównym celem kształcenia studentów na tym kierunku jest przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w procesach zachodzących w społeczeństwie informacji i wiedzy – zarówno w zakresie jego pośrednictwa w przepływie informacji, jak też współkreowania określonych trendów pojawiających się w nowoczesnym społeczeństwie. Zdecydowanie są to studia dla osób, które zdają sobie sprawę z tego, jak informacje są ważne. 
Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Właściwe zarządzania wiedzą jest kluczem do sukcesu każdej, współczesnej firmy czy instytucji. Problemem jest jednak jakość informacji, które gromadzone są w obrębie firmy. Jak je właściwie wykorzystać? Jak zapewnić większą efektywność procesowi gromadzenia i analizy danych? Czy narzędzia informatyczne mogą być wykorzystywane w procesie zarządzania wiedzą? Oczywiście, że tak, ale do tego potrzebna jest specjalistyczna wiedza! Na te pytania poznacie odpowiedź w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem.
Ekonomia – rynki zagraniczne

Ekonomia – rynki zagraniczne

Studia otwierają drogę do perspektywicznej pracy w międzynarodowych korporacjach oraz instytucjach finansowych. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z takich dziedzin jak: ekonomia, zarządzanie i przedsiębiorczość. Dzięki praktycznym umiejętnościom (zdobytym w czasie licznych laboratoriów oraz ćwiczeń) wykorzystania narzędzi ekonomicznych są oni gotowi do podjęcia samodzielnej pracy od razu po zakończeniu studiów I stopnia. Program studiów obejmuje treści ścisłe związane z ekonomią, ale też z historią stosunków międzynarodowych czy zarządzaniem.
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Student będzie uczył się samodzielnego rozwiązywania relatywnie prostych problemów zawodowych, ale jednocześnie pozna zasady pracy zespołowej. Będzie umiał praktycznie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzić księgi rachunkowe oraz w pełni wykorzystywać podstawowe programy używane w pracy biurowej. Słuchacz w optymalny sposób będzie potrafił połączyć różne rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Profil kształcenia daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwenta do podjęcia działalności zawodowej.
Komunikacja wizerunkowa

Komunikacja wizerunkowa

Na całym świecie z roku na rok wydatki na reklamę rosną i powstają firmy, które specjalizują się w jej coraz bardziej oryginalnych i wymyślnych formach. W związku z takimi trendami wzrasta znacząco zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny reklamy i PR. Wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy powstała Komunikacja wizerunkowa, która pomoże ukierunkować słuchaczy na zagadnienia komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, wykorzystywane w działalności reklamowej i public relations. Kierunek ten to nowe, kompleksowe podejście do działań z obszaru marketingu i reklamy.
Europeistyka (profil ekonomiczny)

Europeistyka (profil ekonomiczny)

Studia na kierunku europeistyka skierowane są do osób planujących pracę w sektorze publicznym lub prywatnym przy obsłudze funduszy strukturalnych i spójności. Zbliżająca się nowa perspektywa budżetowa UE 2014-2020, otworzy wiele nowych możliwości zarówno dla sektora biznesowego, jak i administracji publicznej – szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego. Oprócz tego połączenie zagadnień z zakresu ekonomii i europeistyki sprawia, że student zyskuje pełne wyobrażenie na temat obrotu finansów w UE. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
|

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, znać podstawy metod i technik analizy ilościowej oraz posiadać umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne to studia przeznaczone dla osób, które chciałby w przyszłości zajmować stanowiska związane z analizą danych ekonomicznych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. To bardzo wąska specjalizacja, dlatego zanim się zdecydujesz, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami. Zapraszamy do lektury!