Intermedia

Intermedia

W założeniu kierunek łączy obszary sztuki, nauk humanistycznych i ścisłych oraz nowych technologii. Na program kształcenia na kierunku Intermedia składają się przedmioty z definicji artystyczne (skierowane na sztukę historyczną, ze szczególnym uwzględnieniem okresu modernizmu, jak i rozwijające swoiste dla intermediów środki wyrazu), ale również przedmioty zogniskowane na refleksji nad uwarunkowaniami i skutkami działań artystycznych (estetyka, socjologia, analiza strukturalnie i medialnie złożonych dzieł sztuki, percepcja polisensoryczna, strategie artystyczne).
Muzykoterapia

Muzykoterapia

Muzyka może działać uspokajająco i rozluźniająco. Może służyć zabawie oraz edukacji. Muzyka tworzy równowagę pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych, a procesami fizjologicznymi. Muzykoterapia wykorzystuje te funkcje muzyki w leczeniu psychiatrycznym, u pacjentów z chorobami serca, dzieci, dzieci niewidomych i niedowidzących. Studia te kształcą przyszłych muzykoterapeutów, którzy w trakcie studiów zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Uczą się wykorzystywać muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb.

Wokalistyka

Wokalistyka

To idealne studia dla osób uzdolnionych muzycznie, potrafiących śpiewać, interesujących się również teoretyczną stroną śpiewu i muzyki. Program studiów przewiduje zarówno przedmioty czysto teoretyczne (literatura muzyczna, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, analiza dzieła muzycznego), jak również zajęcia praktyczne (gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, śpiew solowy). Jeśli już chcesz ćwiczyć śpiew, a w przyszłości zawodowo się tym zająć – wokalistyka to na pewno studia dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury!
Muzykologia

Muzykologia

Nauka o muzyce wymaga dobrego przygotowania muzycznego, dobrego słuchu, zmysłu artystycznego i chęci przyswojenia duźej ilości teorii na temat muzyki. Kandydaci na ten kierunek muszą udowodnić, źe muzyka jest ich pasją nie tylko ze strony praktycznej.
Reżyseria dźwięku

Reżyseria dźwięku

Kierunek ten przygotowuje do wszechstronnej pracy z dźwiękiem. Jest bardzo ciekawy, ale też wymagający, zwłaszcza pod względem czasowym. Przyszłym studentom przydadzą się zarówno uzdolnienia muzyczne (humanistyczne), jak i w zakresie nauk ścisłych. Poza tym konieczna jest wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, refleks i podzielność uwagi. Mile widziane są zainteresowania filmem i teatrem. Kandydat nie może mieć wad i ubytków słuchu – na wydziałach reżyserii dźwięku wszystkich poddaje się badaniom audiometrycznym. W tym zawodzie liczy się pasja.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej – rysunku, obrazu bądź rzeźby. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej to także zajęcia z zakresu pedagogiki i nauczania. Jeśli więc chciałbyś w przyszłości nauczać plastyki, rysunku czy brać udział w zajęciach artystycznych dla dzieci, warto się zastanowić nad wyborem tego kierunku. Zapraszamy do dalszej lektury!
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uczelnie mające w swojej ofercie kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej poszukują kandydatów, którzy przede wszystkim nie boją się pracować z ludźmi dorosłymi i z dziećmi. Dodatkowym atutem jest umiejętność wychodzenia z inicjatywą i pomysłowość, dlatego jeżeli jesteś osobą nieśmiałą i nie lubisz wysuwać sowich pomysłów na pierwszy plan – te studia nie są dla Ciebie. Talent muzyczny, w tym dobry słuch i umiejętność gry na instrumencie z pewnością są niezwykle ważne. Kto powinien wybrać takie studia i czego uczą się słuchacze?
Reżyseria

Reżyseria

Reżyser koordynuje działania wszystkich członków ekipy danego przedsięwzięcia i odpowiada za jego ostateczny kształt. Jest łącznikiem między myślami autora sztuki bądź scenarzysty, a sposobem ich wyrażania przez aktora. Przede wszystkim jednak realizuje własną wizję artystyczną. Absolwent kierunku Reżyseria znajdzie pracę w przemyśle filmowym, telewizyjnym i radiowym, a także rozrywkowym. Po uzyskaniu już pewnego doświadczenia może też objąć funkcje kierownicze w instytucjach artystycznych. Zapraszamy do dalszej lektury!

Aktorstwo

Aktorstwo

Aktorstwo to kierunek twórczy. Tu studenci ujawniają i rozwijają swoje talenty i umiejętności, ucząc się gry aktorskiej, kształcenia głosu i wymowy czy umuzykalnienia. Dodatkowo kierunek ten wykształca w człowieku większą pewność siebie i swojej pracy, a także zwiększa świadomość swojego ciała, głosu i ruchu. Robert De Niro uważał, że jedną z zalet aktorstwa jest możliwość przeżywania cudzego życia bez płacenia ceny za nie. Jeśli jednak ten aspekt aktorstwa jest dla Ciebie najważniejszy, zastanów się czy dobrze wybierasz zawód.
Taniec

Taniec

Na kierunku Taniec świetnie odnajdą się osoby, które tańczą w formacjach tańca nowoczesnego, towarzyskiego, zespołach pieśni i tańca, teatrach tańca, uprawiają gimnastykę artystyczną, czy taniec na lodzie. Także prowadzący zajęcia taneczne, kulturotwórcze i artystyczne oraz osoby mające zdolności taneczno-choreograficzno-pedagogiczne będą studiować tę dziedzinę z pasją. Studia na kierunku Taniec można podzielić na dwa etapy: pierwszy, na którym poznaje się podstawowe zagadnienia związane z tańcem oraz drugi, tzw. grupa treści kierunkowych.