Zarządzanie instytucjami artystycznymi
|

Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Głównym zadaniem kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi jest kształcenie przyszłych menadżerów oraz artystów sceny musicalowej poprzez zdobywanie wiedzy potrzebnej do produkcji wydarzeń artystycznych. Możesz zostać aktorem scen teatralnych i musicalowych, ale nauczysz się także zarządzania teatrem lub innymi instytucjami o artystycznej specyfice i wymaganiach. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę z przedmiotów związanych z zarządzaniem teatrem, zarządzaniem instytucjami kultury oraz zarządzaniem projektami artystycznymi. Zapraszamy do lektury!
Gry i grafika interaktywna

Gry i grafika interaktywna

Kierunek przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, informatyką, grafiką, multimediami oraz sztuką. Studia praktyczne, ukierunkowane na zdobywanie wiedzy z zakresu podstaw tworzenia gier komputerowych. Absolwent zdobędzie też wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii gier i cywilizacji. Co więcej podczas nauki można zdobyć wiedzę w zakresie zarządzania procesem produkcji, marketingu i public relations, a także prawa i finansówi. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!
Krytyka artystyczna

Krytyka artystyczna

Absolwent winien posługiwać się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację, poprzez odwołanie się do utrwalonych metod naukowych, różnorodnych zjawisk z zakresu nauk o sztuce – historii sztuki, myśli o sztuce i krytyki artystycznej. Powinien umieć dostrzegać i opisywać związki pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę. Powinien posługiwać się wiedzą i umiejętnościami ułatwiającymi samodzielne rozwiązywanie problemów. Powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach zajmujących się sztuką.
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
|

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu na otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej indywidualności. Wydaje Ci się, że to ciekawy kierunek rozwoju? Chciałbyś rozpocząć studia z projektowania gier? Jeśli tak, zachęcamy do dalszej lektury tego artykułu!
Musical

Musical

Studia na kierunku Musical przeznaczone są dla wszystkich niezależnie od poziomu wykształcenia muzycznego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie predyspozycji wokalnych, aktorskich i tanecznych. Celem tych studiów jest wszechstronne wykształcenie artystów, świadomie wykorzystujących zdobyte umiejętności w ramach różnych stylów musicalu. W trakcie nauki studenci poznają także historię musicalu oraz jego ewolucję na przestrzeni lat. Z pewnością jest to kierunek dla miłośników tego rodzaju sztuki, dlatego jeśli interesujesz się tematem, koniecznie czytaj dalej!
Media interaktywne i widowiska

Media interaktywne i widowiska

Studia Media interaktywne i widowiska to proces uczenia się teorii powiązanej z praktyką i praktyki wynikającej z teorii. W ciągu toku nauczania studenci mają możliwość rozwijania swoich indywidualnych umiejętności i poszerzania własnego warsztatu zawodowego. Nastawienie na zespołowy model pracy z jednej strony i zindywidualizowane podejście do kompetencji i ścieżki edukacyjnej każdego studenta z drugiej, stwarza unikalne warunki do rozbudowywania swoich wyjątkowych zdolności i poszerzania zainteresowań. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Wiedza o filmie, kulturze audiowizualnej i nowych mediach jest jednym z filarów refleksji kulturoznawczej. Stanowi wyodrębniony model poznania naukowego, a jednocześnie rozwój naukowy filmoznawstwa coraz silniej związany jest z paradygmatem nauk o kulturze. Ponadto obecnie daje się zauważyć bardzo dynamiczny rozwój badań nad wchodzącymi w zakres filmoznawstwa zagadnieniami. Eksplorowane są tematy jeszcze dziesięć lat temu nieobecne w polskiej nauce: historia kina powszechnego, semiotyka filmu, komparatystyka. Zastanawiasz się co jeszcze? Czytaj dalej?
Zarządzanie kulturą i mediami
||

Zarządzanie kulturą i mediami

Studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu kultury oraz mediów. Podczas studiów odbyć można szereg nowatorskich zajęć pozadydaktycznych, takich jak spotkania z praktykami kultury i mediów, czy realizacja własnego projektu (np. teatralnego, fotograficznego, wystawienniczego lub badawczego). Jest to kierunek dla osób, które chciałby się związać z kulturą i sztuką, ale nie chcą występować na scenie, tylko raczej dobrze odnajdują się w roli organizatora. Zapraszamy do lektury!
Sztuka rejestracji obrazu

Sztuka rejestracji obrazu

Kierunek dawnej Akademii Sztuk Pięknych ma za zadanie zrzeszać w swoich progach tych, którym nieobce jest gospodarowanie przestrzeni w określone formy i ramy. Głównym celem, jakie niesie ze sobą edukacja na Sztuce rejestracji obrazu jest wykwalifikowanie specjalistów, którzy zajmą się w przyszłości rejestracją i przetwarzaniem obrazu. Sztuka rejestracji obrazu to kierunek niezwykle specjalistycznym, a studenci uczą się konkretnych czynności związanych z przetwarzaniem obrazu filmowego czy fotografii. Warto więc się dobrze zastanowić przed wyborem!
Tkanina i ubiór

Tkanina i ubiór

To kierunek przeznaczony dla tych, którym nieobce są najnowsze trendy światowych wybiegów, ale i którym nie są obce indywidualizm i oryginalność w stylu ubierania się. Jest to kierunek dla tych, którzy kończąc liceum, doskonale wiedzą czego chcą. Przyda się z pewnością: zmysł artystyczny, wyczucie proporcji, znajomość najnowszych trendów, a także historii mody europejskiej i światowej. Obowiązkowo też odporność na krytykę oraz upór w dążeniu do celu – świat mody jest przecież wymagający. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcamy do dalszej lektury!