Ceramika

Ceramika

Na kierunku Ceramika student uzyska wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach ceramicznych i procesach technologicznych, co służy zrozumieniu podstaw technologii materiałów ceramicznych. Wybrane przedmioty z kierunku technologia chemiczna prowadzą do zrozumienia procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania materiałów ceramicznych. Przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej służą zrozumieniu relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów oraz wykorzystaniu metod komputerowych w projektowaniu materiałów.

Zarządzanie własnością intelektualną
||

Zarządzanie własnością intelektualną

W gospodarce opartej na wiedzy wiedza, czyli cały dorobek intelektualny przedsiębiorstwa, jest jego strategicznym zasobem i pierwszoplanowym czynnikiem produkcji. Dlatego zarządzanie wiedzą chronioną należy traktować jako element zarządzania wiedzą w ogóle i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Stąd zainteresowanie nowym kierunkiem studiów Zarządzanie własnością intelektualną.

Filmoznawstwo

Filmoznawstwo

Filmoznawstwo jest naukową refleksją nad filmem. Jako kierunek studiów obejmuje wiele dziedzin, m. in. historię filmu, jego analizę, teorię czy krytykę filmową. Kandydat powinien cechować się lekkim piórem, bogatą wyobraźnią oraz wiedzą filmową i literacką. Jest to kierunek studiów, którego treści programowe łączą różne, często odmienne zagadnienia, dlatego kandydaci powinni wykazać się wszechstronnymi zainteresowaniami. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów i gdzie pracują absolwenci? Zapraszamy do lektury całego artykułu o filmoznawstwie.
Scenopisarstwo

Scenopisarstwo

Uczelnie, które mają w swojej ofercie kierunek Scenopisarstwo, poszukują ludzi pomysłowych i twórczych, którzy potrafią w niekonwencjonalny sposób spojrzeć na świat i którzy potrafią w ciekawy sposób opisać to co widzą. Nauka dodaje do talentu także umiejętności, ponieważ na pisanie scenariuszy składa się wiele reguł, których nie można poznać samemu. Edukacja na studiach, ponieważ w tym przypadku to praktyka czyni mistrza. Czy można zatem zając się scenopisarstwem bez studiów? Pewnie można, ale lepiej skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych.
Montaż filmowy

Montaż filmowy

Montaż filmowy jest sztuką trudną i wymaga dużego wyczucia artystycznego materiału, na jakim się pracuje. Montaż w dużej mierze decyduje o ostatecznym kształcie dzieła filmowego, dlatego sama wiedza teoretyczna nie wystarczy, by w pełni tę sztukę opanować, potrzebna jest też chęć nauki w praktyce i talent. Dlatego kierunek ten przeznaczony jest dla pasjonatów, którzy mają konkretnie ukierunkowane zainteresowania. Nie da się ukryć, że jest to kierunek wymagający – z jeden strony dla osób dokładnych, z drugiej dla osób z wizją artystyczną. Zainteresowany?
Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne

Studenci zajmujący się projektowaniem grafiki użytkowej muszą posiadać świadomość plastyczną, graficzną i projektową. Podczas studiów student nabędzie umiejętności z zakresu budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe, zasad kompozycji obrazu, druku cyfrowego, projektowania serwisów internetowych oraz projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej, budowy koloru, faktury, kreatywnego realizowania prac artystycznych, samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy, rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami.

Rytmika

Rytmika

Kandydaci na kierunek Rytmika powinni posiadać predyspozycje psychomotoryczne oraz słuch muzyczny. Egzaminy na ten kierunek obejmują takie zadania jak odtwarzanie ruchem wartości rytmicznych, improwizacja fortepianowa, czytanie a vista. Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób posiadających wykształcenie muzyczne na poziomie podstawowym (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej), które chcą zdobyć kwalifikacje licencjata w specjalności rytmika. Jeśli chciałbyś rozpocząć te studia, zapoznaj się z dalszymi informacjami!

Sztuka mediów

Sztuka mediów

Sztuka mediów jest kierunkiem młodym i nowatorskim, nauka w dużej mierze przypomina kształcenie na innych kierunkach artystycznych. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie zobowiązani są przedstawić swoje prace zarówno malarskie, rysunkowe, jak i fotografie. Aby dostać się na ten kierunek studiów, z pewnością należy się wykazać sporym talentem oraz zmysłem artystycznym. Oprócz ćwiczeń z zakresu rysunku i malarstwa, treści programowe dotyczą również historii sztuki oraz poszczególnych prądów artystycznych. Chcesz wiedzieć więcej na temat kierunku?
Muzyka sakralna (kościelna)

Muzyka sakralna (kościelna)

Muzyka sakralna jest kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy nie tylko mają uzdolnienia muzyczne, ale i interesują się specyficznym rodzajem muzyki, jaką jest twórczość kościelna. Kierunek ten powstał z inicjatywy Papieskiej Akademii Teologicznej i Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest to kształcenie jedyne w swoim rodzaju, które czerpie z teorii muzyki i jej historii. Jeśli więc chciałbyś dowiedzieć jak kształtowała się muzyka sakralna na przestrzeni lat oraz poćwiczyć grę na instrumentach, to z pewnością jest to kierunek studiów dla Ciebie!