Louvre museum in Paris

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Wszystkie rzeczowe ślady działalności ludzkiej oraz przeobrażony krajobraz składają się na dziedzictwo kultury materialnej. Stanowią zasoby kulturowe współczesnych społeczeństw, który potrzebuje profesjonalnego i fachowego zarządzania, dlatego powstał kierunek studiów Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie. Student w trakcie studiów zdobywa podstawową wiedzę z zakresu sztuki europejskiej, historii architektury, różnorodnych wytworów sztuki materialnej człowieka. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów: 

Student poznaje metody badawcze i wybiera jedną z dwóch specjalności: 

  • gospodarowanie dziedzictwem kulturowym – student na tej specjalności zdobywa rozszerzoną wiedzę z zarządzania dziedzictwem kultury materialnej. Poznaje elementy składające się na krajobraz kulturowy. Zdobywa umiejętności rozumienia strategii i form ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z administracją samorządową, instytucjami kulturalnymi i lokalnymi liderami. Zapozna się teoretycznie i praktycznie z metodami inwentaryzacji zabytków przemysłu i techniki. 
  • turystyka historyczna – student tej specjalności zdobywa rozszerzoną wiedzę z historii turystyki, form turystyki, a przede wszystkim uczy się wykorzystywania tej wiedzy jako formy przedsiębiorczości. W tym zakresie pozna istotne elementy pracy organizatora turystyki, a więc zdobędzie umiejętność wyboru środka transportu i obliczenia jego kosztów. 

Gdzie studiować kierunek dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie?

Po studiach: 

Absolwent w zależności od ukończonej specjalizacji znajdzie pracę w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa cywilizacyjnego lub w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej (biura turystyczne, organizacja ruchu turystycznego, muzea, informacja turystyczne i inne jednostki turystyczne).

Podobne wpisy