Molecular structure, abstract science background. 3d illustration

Studia ścisłe w języku obcym

Ukończenie studiów z zakresu nauk ścisłych wymaga od studentów nie tylko umiejętności językowych przynajmniej na poziomie B2, ale także analitycznego sposobu myślenia oraz wszechstronnej wiedzy. Większość kierunków obcojęzycznych proponowanych w ramach tej dziedziny to kategorie interdyscyplinarne. Studenci potrafią wiązać ze sobą różnorodne procesy, zarówno fizyczne, chemiczne, jak i biologiczne, a do ich opisu muszą posiadać kompetencje w zakresie każdego z tych przedmiotów.

W trakcie studiów:

Wykłady oraz ćwiczenia są prowadzone w języku obcym, dlatego studenci nabywają płynność w posługiwaniu się językiem wiodącym. Specjalistyczna terminologia nabywana najczęściej w języku angielskim pozwala absolwentom na rozpoczęcie pracy w wielu placówkach zagranicznych. Szczególnie istotne w trakcie studiów są zajęcia praktyczne, jednak podejmowane przez studentów eksperymenty czy projekty muszą zostać poprzedzone nabyciem wiedzy teoretycznej. Kierunki prowadzone w grupie nauk ścisłych wymagają od studentów dużej wyobraźni i umiejętności analizowania otoczenia, gdyż są to cechy niezbędne do wprowadzania innowacji technologicznych w ramach takich dziedzin jak biotechnologia czy inżynieria środowiska. Modelowanie zjawisk oraz weryfikacja hipotez to fundamentalne umiejętności, które nabędzie student nauk ścisłych. W trakcie studiów pozna wiele zagadnień z zakresu matematyki oraz biologii, a zdobytą wiedzę nauczy się wykorzystywać w trakcie przeprowadzania badań.

Gdzie studiować kierunki ścisłe w jeżyku obcym?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunki ścisłe w języku obcym?

Po studiach:

Absolwent studiów związanych z naukami ścisłymi może pracować we wszystkich najbardziej zaawansowanych technologicznie placówkach na świecie. Opracowywanie nowych rozwiązań oraz wprowadzanie ich na rynek to podstawowe czynności, których podejmie się absolwent. Kompetencje językowe sprawiają, że osoby po studiach ścisłych mają szansę odnieść sukces zawodowy nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Dzięki wszechstronnej wiedzy absolwentów mogą oni pracować w różnorodnych firmach związanych z przemysłem, a innowacyjność podejmowanych zagadnień sprawia, że mają oni świadomość kreowania najnowocześniejszych technologii.

Podobne wpisy