Technical drawings

Studia techniczne w języku obcym

Przyszli inżynierowie muszą być osobami o umysłach analitycznych, których nie przerażają najtrudniejsze zagadnienia związane z matematyką czy fizyką. W ramach studiów technicznych prowadzone są takie kierunki jak architektura, automatyka i robotyka czy inżynieria elektryczna. Studenci kierunków technicznych skupiają się na osiągnięciach nowoczesnych technologii i tworzą takie projekty jak m.in. nowe układy sterowania, optymalizacja produkcji czy wykorzystywanie nowych materiałów.

W trakcie studiów:

Studenci w pierwszych latach nauki skupiają się na zagadnieniach ogólnych z dziedziny matematyki czy fizyki. Z czasem w programie studiów pojawiają się bardziej szczegółowe zagadnienia, jak choćby budowa układów scalonych czy elektrotechnika. Wykładane przedmioty różnią się w zależności od kierunku studiów, jednak na większości z nich fundamentalna jest wiedza z zakresu matematyki oraz projektowania. Studia mają wymiar praktyczny, a absolwenci są gotowi do natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej po studiach, dlatego istotne jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Wdrażanie nowych pomysłów to codzienność studenta, a wypróbowywanie różnorodnych rozwiązań należy do stale podejmowanych przez niego działań. Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia są zajęciami przeprowadzanymi w języku obcym, dlatego kandydaci powinni mieć szerokie kompetencje językowe. Najczęściej językiem tym jest angielski.

Gdzie studiować studia techniczne w języku obcym?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą studia techniczne w języku obcym?

Po studiach:

Osoby po studiach technicznych nie mają problemu ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Automatyzacja produkcji, projektowanie silników samochodowych czy kreowanie nowych rozwiązań technologicznych to tylko nieliczne z działań, których podejmują się absolwenci. Dzięki wyspecjalizowanym oraz wysokim kompetencjom językowym są pożądanymi pracownikami nie tylko wśród małych i średnich przedsiębiorstw, ale także nowoczesnych korporacji wiodących prym na rynku technologicznym.

Podobne wpisy