uw-logo1

Zapisy na studia doktoranckie na Wydziale Bilogii UW

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny z zakresu nauk przyrodniczych lub informatyki, matematyki, fizyki. W dodatkowej rekrutacji wymagana jest średnia ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich nie niższa niż 3,85.
Tematy badań, warunki i tryb rekrutacji, terminy rozmów kwalifikacyjnych zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału.
Waldemar Pławski
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy