Studia III stopnia na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim

Rekrutacja na studia III stopnia na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim

Kandydaci na studia do Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji powinni wysłać wniosek zgłoszeniowy oraz inne wymagane dokumenty drogą elektroniczną bezpośrednio do Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej:

Polska jako państwo, które ratyfikowało konwencje o Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, może corocznie kierować na studia doktoranckie kilkunastu swoich obywateli.

Warunkiem otrzymania czteroletniego stypendium rządu RP na ww. kierunki studiów jest podpisanie przez osobę zakwalifikowaną umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin składania dokumentów upływa 31 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Instytutu.

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji jest międzynarodową organizacją, założoną na mocy Konwencji z 1927 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich. Fundamentalnym celem tej placówki naukowej jest zarówno kształcenie na poziomie doktoranckim oraz podoktoranckim, jak również prowadzenia specjalistycznych badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które są szczególnie ważne dla dalszego rozwoju Europy. EIU jest uczelnią wielojęzyczną, ale językami wykładowymi są francuski i angielski.

Instytut prowadzi obecnie badania w zakresie historii, prawa, ekonomii oraz nauk politycznych i społecznych. Kadra naukowa oraz studenci rekrutują się ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz spoza niej.

Podobne wpisy