phoca_thumb_s_wiatrak1

Czyste technologie w Szwajcarii

Konferencja organizowana 31 sierpnia w Szwajcarii ma być odpowiedzią na potrzeby polskich firm i regionów związane z koniecznością wykorzystywania źródeł rozproszonych, uzyskiwania zielonej energii, zwiększenia oszczędności energetycznej i ochroną środowiska. Udział przedstawicieli administracji rządowej i samorządów jest bezpłatny. 
Spotkania mają ułatwić nawiązanie relacji oraz wymianę doświadczeń w zakresie planowania i realizacji zamierzeń w dziedzinie OZE i zapewnić Polakom dostęp do najnowszych technologii. Proponowana współpraca ukierunkowana jest na wytwarzanie produktów i systemów na rynki krajowe i międzynarodowe.
„Szwajcaria utrzymuje tradycyjnie dobre kontakty z Polską. Obydwa kraje posiadają ogromne potencjały rozwojowe w dziedzinie +clean tech+. Mam nadzieję, że liczba przedsiębiorstw oraz instytutów badawczych, które skorzystają z nadarzającej się okazji będzie maksymalnie duża. Konferencja organizowana w dniu 31 sierpnia na Politechnice w Zurychu przez Szwajcarski Klaster Energetyczny oraz Ambasadę RP stanowić będzie znakomitą sposobność nawiązania pogłębionych i profesjonalnych kontaktów” – ocenia minister gospodarki Konfederacji Szwajcarskiej Doris Leuthard.
Spotkanie organizuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady w porozumieniu z klastrem – liczącą 35 tys. członków organizacją zajmującą się transferem technologii do sektora energetycznego. Organizatorzy zwracają uwagę na szerokie spektrum możliwości współpracy, jakie otwiera planowana konferencja
„Będąc radcą w Szwajcarii, jednym z najwyżej rozwiniętych krajów świata, postawiłem sobie za cel pomoc polskim instytucjom, organizacjom i firmom w uzyskaniu dostępu do najpoważniejszych ośrodków myśli technicznej i przedsiębiorstw Szwajcarii, aby zachęcić ich do inwestowania na rynku polskim, a nawiązane kontakty przełożyć następnie na nasze wspólne sukcesy gospodarcze” – mówi radca ambasady Mariusz Sawiński.
Konferencja zyskała poparcie kręgów najbardziej wpływowych i liczących się organizacji gospodarki i nauki w Szwajcarii, a także tamtejszej władzy centralnej i administracji kantonalnej, Urzędu Energetyki Szwajcarii oraz kantonalnych organizacji samorządu gospodarczego z Zurychu, Berna, Solury, Fribourga, Izby Gospodarczej Szwajcaria Europa Wschodnia SEC oraz Polsko Szwajcarskiej Izby Gospodarczej z Warszawy.
Patronem i sponsorem spotkań jest OSEC – największa organizacja promująca szwajcarski Export, SWISSMEM – największej organizacji pracodawców w sektorze przemysłu maszynowego i metalowego, która gromadzi w Szwajcarii ok. 400 tys. członków.
Plan konferencji i informacje organizacyjne znajdują się na stronie: http://www.energie-cluster.ch/cleantech-event/zukunftsmarkt_polen.pdf  
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy