Gears and cogs mechanism. Industrial machinery

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów kształtuje się umiejętność myślenia systemowego, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania problemów i ich rozwiązywania. Są to studia z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z szerokim przygotowaniem w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia z Mechaniki i budowy maszyn zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Oparte są na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Szeroki zakres wiedzy otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej i dydaktycznej.

W trakcie studiów

Przedmioty realizowane na tym kierunku to:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • mechanika techniczna,
 • grafika inżynierska,
 • konstrukcja i eksploatacja maszyn,
 • inżynieria wytwarzania,
 • termodynamika techniczna,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • automatyka i robotyka,
 • metrologia systemów pomiarowych,
 • wytrzymałość materiałów,
 • obróbka cieplna i spawalnictwo,
 • eksploatacja maszyn.

Gdzie studiować mechanikę i budowę maszyn?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek mechanika i budowa maszyn?

Po studiach

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego,
 • hurtowniach materiałów, firmach doradczych i audytorskich,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • firmach technologicznych.

Podobne wpisy