pwr logo

Zwyciężył w naukowej lidze mistrzów

Pozostałych laureatów prof. Barbara Kudrycka wyróżniła za badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz rozwoju gospodarki.
Profesor Wójs pracuje w Instytucie Fizyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Jest specjalistą w dziedzinie fizyki materii skondensowanej, zwłaszcza niskowymiarowych układów elektronowych. W świecie naukowym mówi się, że jego badania mogą przyczynić się do stworzenia w przyszłości komputera kwantowego. Jest autorem trzech monografii, opublikował ponad 150 artykułów naukowych. Wśród jego szczególnych osiągnieć należy wymienić trzy prace przedstawione w 2010 roku w najlepszym czasopiśmie fizycznym – Physical Review Letters. Powstawały one we współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie (Cambridge, Oxford) i stanowiły istotny przełom w badaniach nad fizyczną realizacją egzotycznych statystyk kwantowych.
Naukowiec jest również laureatem nagród: Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską, Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. A. Piekary za pracę magisterską, Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. W. Rubinowicza, Polskiej Akademii Nauk im. S. Pieńkowskiego. Otrzymał również Zespołową Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Stypendium Fundacji Nauki Polskiej. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2009 r. w wieku 38 lat.
Więcej informacji o profesorze, w tym wykaz najważniejszych publikacji, można znaleźć
na stronie internetowej: http://www.if.pwr.wroc.pl/~awojs/

Podobne wpisy