prof.M.Sliwa

Wybrano nowego Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego

Prof. dr hab. Michał Śliwa – ur. 8 stycznia 1946 r. Politolog i historyk, specjalizujący się w historii idei i doktryn politycznych.

W 1970 ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i podjął pracę na tej uczelni na stanowisku asystenta. W 1976 obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w sześć lat później również się habilitował. W 1989 uzyskał tytuł profesorski.

W latach 1984-1990 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego WSP, w latach 1996-1999 prorektorem i następnie rektorem (1999-2005). W 2008 roku po raz trzeci objął funkcję rektora krakowskiej uczelni, przemianowanej na Uniwersytet Pedagogiczny. Kieruje także Katedrą Doktryn Politycznych w Instytucie Politologii UP. Przewodniczy Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych w Polsce oraz jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prof. Michał Śliwa otrzymał szereg nagród i odznaczeń m.in.: (1985) Medal Komisji Edukacji Narodowej; (1990) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; (2005) Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; (2002) doktorat honoris causa: Uniwersytetu Dragomanowa w Kijowie, (2004) Uniwersytetu Państwowego w Chersonie, (2007) Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie, (2010) Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego; W wolnych chwilach uprawia turystykę górską i krajoznawczą. 

Podobne wpisy