uj logo

Wręczenie Medalu Merentibus

Medal Merentibus przyznaje się z tytułu szczególnych zasług dla UJ. Medal może być przyznany osobie, organizacji lub instytucji zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wyjątkowo odznaczenie można przyznać również pracownikowi. Decyzję w sprawie przyznania medalu, na wniosek rektora podejmuje Senat UJ w drodze uchwały.

 

Prof. Benjamin Michael Chain otrzyma Medal Merentibus za:
– wspieranie polskiej, a w szczególności krakowskiej immunologii na forum europejskim;
– osobisty wkład w nawiązaniu współpracy University College London z Uniwersytetem Jagiellońskim;
– wspieranie rozwoju naukowego młodych immunologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego;
– wieloletnią współpracę i wsparcie finansowe w ramach wspólnych projektów badawczych.

Medal Merentibus dotychczas otrzymali:
prof. Stanisław Waltoś, prof. Jean Castel – rok 2001,
prof. Krystyna Dyrek – rok 2002,
prof. Tadeusz Popiela, prof. Alfred Schauer, prof. Ryszard Gryglewsk  i- rok 2003,
prof. Gunnar Boehner, prof. Antoni Dziatkowiak, Kolegiata Akademicka Św. Anny, Fundacja im. Aleksandra von Humboldta – rok 2004,
prof. Piotr Sztompka, Miasto Kraków, Hartmud Macher, Andrzej Tarczyńsk i – rok 2006,
The Catholic University of America, Uniwersytet w Orleanie, Uniwersytet Wiedeńsk   i- rok 2008,
prof. Franciszek Ziejka, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu,

Uniwersytet w Bochum – rok 2009,
prof. Michael Marberger – rok 2011.

Podobne wpisy