prof. w.sady

Nowy Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał w 2004 roku. Jest autorem lub współatorem 337 opracowań naukowych. Był uczestnikiem licznych zagranicznych misji naukowych, a także pół rocznego stypendium naukowego Cornell Uniwersity oraz rocznego stażu Ivy Acres Farm. Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, uzyskał nagrodę indywidualną Ministra NSWiT. Był kilkakrotnie odznaczany, m.in. odznaką horową „Zasłużony dla Rolnictwa” (2011) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (1978).
 

Oprócz licznego dorobku naukowego, profesor został wybrany w konkursie „Super belfer” na najlepszego wykładowcę 2006 roku, w konkursie studenckim Wydziału Ogrodniczego.

Podobne wpisy