Profesor Marcin Pałys nowym Rektorem UW

Profesor Marcin Pałys jest z wykształcenia chemikiem. Doktoryzował się na University of Twente w Holandii, a dalszą karierę naukową na stałe związał z wydziałem, na którym tuż po maturze zgłębiał tajniki nauk chemicznych – na Wydziale Chemii UW habilitował się i pracował jako wykładowca. W 2010 r. Senat UW zdecydował o mianowaniu obecnego rektora elekta na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW.

Równolegle do pracy badawczej prof. Pałys podejmował się innych zadań na uczelni, łącząc obowiązki naukowe, dydaktyczne i administracyjne. Na Wydziale Chemii zajmował się sprawami związanymi z rekrutacją na studia, koordynował przygotowania kontraktu ERASMUS/SOCRATES, pracował też nad informatyzacją Sekcji Ekonomiczno-Finansowej jednostki. W 2005 r. uczony objął stanowisko prodziekana do spraw finansowych Wydziału Chemii UW, a trzy lata później prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju i polityki finansowej.

Rektor elekt jest członkiem International Society of Elektrochemistry, a także ekspertem w External Advisory Group inicjatywy Komisji Europejskiej „FET Flagships”.

Do głównych zainteresowań profesora należą: chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności badanie złożonych zjawisk transportu w układach elektrochemicznych, modelowanie procesów chemicznych na granicach faz oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii.

W życiu prywatnym profesor Pałys chętnie podróżuje. Jest żonaty i ma syna.

Podobne wpisy