„Chcę Polski, w której suwerenny jest naród (…)” Janusz Ziółkowski

„Chcę Polski, w której suwerenny jest naród (…)” Janusz Ziółkowski

ziolkowskiJanusz Ziółkowski był niewątpliwie postacią wybitną – uznanym socjologiem, działaczem społecznym i senatorem. Lista jego zasług dla całego narodu polskiego jest na tyle długa, iż szczegółowe zaprezentowanie wszystkich jego osiągnięć przekraczałoby ramy przyjęte dla tego artykułu. Nie mniej jednak postaramy się przybliżyć Wam sylwetkę człowieka, który odegrał znaczącą rolę w okresie transformacji ustrojowej.

Wybitny organizator – Jan Gabriel Grochmalicki

Wybitny organizator – Jan Gabriel Grochmalicki

grochmalickiJan Gabriel Grochmalicki jest w dzisiejszych czasach osobą praktycznie zapomnianą. Niewielu młodych ludzi zna jego dorobek naukowy i zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy pamięć o ludziach, którzy walnie przyczynili się do rozwoju UAM, powinna być kultywowana? Uważamy, iż jest to działanie konieczne, gdyż znajomość historii swojego uniwersytetu, regionu i państwa jest naszym obowiązkiem.

Poczet rektorów – Heliodor Święcicki

Poczet rektorów – Heliodor Święcicki

heliodorswiecickiOd czasu utworzeniu Uniwersytetu w Poznaniu upłynęło już przeszło dziewięćdziesiąt lat. Pamięć o wybitnych postaciach tamtego okresu zaczęła spowijać mgła zapomnienia. Uważamy jednak, iż naszym obowiązkiem jest kultywowanie pamięci osób, które ze względu na swoje liczne dokonania naukowe i społeczne, zasługują na nasz głęboki szacunek. Jedną z takich postaci jest Heliodor Święcicki – założyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego.

Dr Konrad Grabiński stypendystą programu „Deloitte IAAER Scholarship Program”

Dr Konrad Grabiński stypendystą programu „Deloitte IAAER Scholarship Program”

dr konrad grabinskiDr Konrad Grabiński z UEK jedynym Polakiem wśród pięciu stypendystów globalnego programu dla naukowców zajmujących się rachunkowością! Celem programu jest podniesienie standardów wśród przyszłych księgowych, a w dłuższej perspektywie poprawa jakości prowadzenia rachunkowości, audytu i sprawozdawczości finansowej.

Polak po raz pierwszy szefem CIGR

Polak po raz pierwszy szefem CIGR

phoca thumb s ur logoProf. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski, dyrektor Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie będzie pełnił funkcję Prezydenta CIGR (Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej i Biosystemowej) w latach 2013-2018. Po raz pierwszy w historii 80 letniej tradycji CIGR godność ta przypadła Polakowi. Do zadań Profesora będzie należała koordynacja działań organizacji zgodnie z przyjętą misją (www.cigr.org).

Dotacja podstawowa, zmianą na lepsze

Dotacja podstawowa, zmianą na lepsze

rece1W czwartek odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), podczas której rektorzy dyskutowali o projekcie rozporządzenia w sprawie dotacji, która będzie głównym sposobem finansowania działalności publicznych szkół wyższych. Dzięki niej na uczelniach prowadzone są bezpłatne studia, odbywa się kształcenie wykładowców, a nawet przeprowadzona są remonty. Obecnie wysokość dotacji otrzymywana przez poszczególne uczelnie zależy głównie od tego, ilu kształci się na nich studentów w trybie stacjonarnym. Ma to ulec zmianie – wysokość dotacji ma zależeć od liczby profesorów, zdobytych grantów i prowadzonych badań.