phoca thumb s novum uj

Nowy dyrektor Muzeum Collegium Maius UJ


Dr hab. Krzysztof Stopka, wybrany w konkursie, zastąpi na tym stanowisku wieloletniego dyrektora Muzeum profesora Stanisława Waltosia, który odchodzi na emeryturę. Przejęcie obowiązków przez nowego dyrektora nastąpi 2 stycznia 2012 roku.

Dr hab. Krzysztof Stopka może poszczycić się znacznym dorobkiem naukowym i zawodowym. Studia historyczne odbywał na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1977-1981, tutył magistra uzyskał w 1982, doktora 1992, habilitację zdobył w 2003, od 2010 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1983 jest pracownikiem naukowy Instytutu Historii UJ, funkcję dyrektora Archiwum UJ pełnił w latach 2004-2011. Od 2003 do 2008 był również profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, 1996-1999 był sekretarzem naukowy Komitetu ds. Wydania „Acta Nuntiaturae Polonae” w Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), jest członkiem Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, Komisji Historii Nauki, Komisji Historii Porównawczej Kościołów Komitetu Nauk Historycznych PAN (sekcja polska Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów – CIHEC), Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Przewodniczący Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, prezes sekcji krakowskiej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Autor studiów z zakresu kultury i historii Kościoła w wiekach średnich (Szkoły katedralne Metropolii Gnieźnieńskiej w średniowieczu, Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, 1994, współautor Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000) oraz dziejów Ormian (Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, 2000, Armeniachristiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego, 2002).


Podobne wpisy