Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Ulewicz

Profesor Ulewicz urodził się 4 sierpnia 1917 w Radomiu, studia w zakresie filologii polskiej ukończył w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 1939. Podczas okupacji hitlerowskiej brał udział w działalności konspiracyjnej, od r. 1945 – asystent UJ, od r. 1967 tytularny profesor nauk humanistycznych, były kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Filologii Polskiej UJ. 

Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,członek czynny Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek zagraniczny Accademia Galileana Patavina, członek czynny Accademia Adamo Mickiewicz Uniwersytetu w Bolonii, członek Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk, członek honorowy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Brat Orator Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego, redaktor i współzałożyciel Ruchu Literackiego. 

Autor ponad pięciuset rozpraw naukowych, w tym kilkunastu książek, poświęconych średniowiecznej i wczesnonowożytnej kulturze i literaturze europejskiej i polskiej. Jeden z najwybitniejszych znawców twórczości Jana Kochanowskiego, drukarstwa staropolskiego, oddziaływania idei sarmatyzmu w kulturze staropolskiej oraz powiązań kulturalnych polsko-włoskich.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, orderem Grande Ufficiale (1 Classe) Ordine Stella Della Solidarietà Italiana,Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, nagrodą „Laur Jagielloński”.

Podobne wpisy