phoca_thumb_s_studenci1

Rekrutacja zakończona – psychologia na fali

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i większość niestacjonarnych) na Uniwersytecie Warszawskim zakończyła się 3 lipca. Nie ma także miejsc na części kierunków na studiach drugiego stopnia. – Nie ma jeszcze wyników rekrutacji i list przyjętych, dlatego nie wiemy, na których kierunkach są jeszcze wolne miejsca. Pierwsze informacje będą znane po 17 lipca. 13 lipca zostały ogłoszone wyniki, a do 17 będziemy przyjmować dokumenty od kandydatów – mówi Katarzyna Łukaszewska z biura prasowego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Spośród kierunków humanistycznych największą popularnością na UW cieszy się psychologia, na którą startowało ponad 3 tysiące osób, a miejsc jest zaledwie 150. Chętnie wybierana jest także filologia angielska (2152 osoby na 125 miejsc), socjologia, na którą ubiega się 1450 chętnych, a przygotowanych miejsc jest 120. Popularne jest także kulturoznawstwo – iberystyka, gdzie o indeks ubiega się 1111 osób na 48 miejsc. Podobnie było w zeszłym roku. Na psychologię zapisało się prawie 3 tysiące osób, na anglistykę ponad 2 tysiące chętnych, na socjologię ponad 1600 osób, a na iberystykę niewiele ponad tysiąc kandydatów.
Studia na kulturoznawstwie są prowadzone w ramach dwóch sekcji: hispanistycznej i portugalistycznej. Żacy, oprócz hiszpańskiego lub portugalskiego uczą się historii, geografii, literatury czy historii sztuki krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych. – Absolwent bardzo dobrze włada językami obcymi, zna kulturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, dzięki czemu ma szansę na pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, a także jako wykwalifikowany personel biurowy w polskich firmach i urzędach w krajach hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych oraz w przedstawicielstwach i przedsiębiorstwach z krajów hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych działających na terenie Polski – mówi Łukaszewska.
Kandydaci zainteresowani socjologią nauczą się m.in. analizowania i badania socjologicznego. Na studiach pierwszego stopnia można się uczyć na jednym z czterech głównych bloków tematycznych. Pierwszy z nich to „Sprawy publiczne, problemy społeczne, lokalność, sektor pozarządowy”, drugi „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”, kolejny to „Polityka i demokracja” oraz „Marketing, media, komunikacja”.
Są wolne miejsca
W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przybywa nowych specjalizacji, które cieszą się zainteresowaniem studentów. W tym roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych uruchomiono dwie specjalizacje: kulturoznawstwo i socjologię. Nauki humanistyczne cieszą się bardzo dużą popularnością. Chętnie wybierane jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, filozofia i socjologia.
– Są dwie grupy kandydatów na studia humanistyczne. Pierwsza to młodzi ludzie, którzy z góry wiedzą, czym się chcą zajmować w życiu i wybierają kierunek dający konkretną wiedzę, umiejętności i narzędzia pracy, jak np. socjologię. Kulturoznawstwo wybiera druga grupa osób, które nie mają pomysłu na siebie, ale wiedzą, że chcą skończyć studia dające wszechstronną wiedzę – mówi prof. Wojciech Burszta, kierownik Katedry Antropologii Kultury SWPS.
Według dr. hab. Wojciecha Łukowskiego, kierownika Instytutu Socjologii, socjologię wybierają ci, którzy chcą zdobyć wiedzę ogólną przydatną w pracy na różnych stanowiskach zarówno w sferze publicznej (samorządy, administracja), jak również w sferze prywatnej (firmy). – Jest to taki rodzaj wiedzy, który pozwala postrzegać konkretne problemy, jakie muszą rozwiązywać różnorodne przedsiębiorstwa, urzędy czy organizacje w szerszym kontekście społecznym i kulturowym.
cały tekst dostępny jest w „Rzeczpospolitej”

Podobne wpisy