phoca_thumb_s_samolot

PLL i UW o portach lotniczych

Porozumienie o współpracy przewiduje także wspólne badania naukowe i prace rozwojowe w sferze prawa i ekonomii, ochrony konkurencji oraz sektorowej regulacji lotniczej na rynkach usług portów lotniczych. 
Poza tym, w ramach umowy, będą organizowane konferencje i seminaria na temat usług lotniczych, zostaną opublikowane książki oraz materiały prezentujące wyniki prac badawczych, a studenci Wydziału Zarządzania UW będą mogli odbywać praktyki w PPL.
Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak przekonuje, że do atutów placówki należy kadra pedagogiczna – tylko profesorów i doktorów habilitowanych pracujących na wydziale jest 35, większość z nich to osoby o poważnym dorobku naukowym, cenieni także za granicą. Nauczyciele akademiccy kształcą tysiące studentów w zakresie nowoczesnego zarządzania, marketingu, ekonomii, teorii organizacji, informatyki w zarządzaniu, finansów, metod ilościowych, prawa i zarządzania zasobami ludzkimi.
Prof. Nowak podkreśla, że na wydziale stosowane są nowoczesne metody dydaktyczne, a pracownicy troszczą się o to, by nadążać za szybko zmieniającą się rzeczywistością w Polsce i na świecie w próbach jej zdiagnozowania. 
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy