logo mnisw

Stypendia ministra dla najzdolniejszych studentów i doktorantów przyznane!

Na podstawie przygotowanych list rankingowych Ministerstwo podjęło decyzję o przyznaniu prawie 800 stypendiów, z czego 709 otrzymają studenci, a 76 stypendiów zostanie wypłacone doktorantom. Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są przyznawane tym, którzy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami naukowymi. Wszystkie wnioski były oceniane na podstawie rozporządzeń przygotowanych jeszcze w 2015 roku.

Do oceny wniosków został powołany specjalny zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. W jego skład wchodzili 24 ekspertów z siedmiu obszarów nauki oraz sztukę. Lista rankingowa była sporządzana na podstawie przyznawanych punktów za szczególne osiągnięcia studentów i doktorantów, m.in. publikacje naukowe, udział w projektach czy konferencjach. Punkty przyznawane były w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia naukowe
  • osiągnięcia artystyczne związane ze studiami
  • osiągnięcia w sporcie.

Na rok akademicki 2016/2017 wysokość stypendium ministra wynosi po 15.000 zł dla studenta oraz 25.000 zł dla każdego doktoranta. Stypendia są wypłacane jednorazowo.

Źródło: nauka.gov.pl

Już od nowego roku wchodzi reforma dotycząca finansowania uczelni. Sprawdź szczegóły tutaj.

Podobne wpisy