phoca_thumb_s_pieniadze_50_100

Politechnika z pieniędzmi na nowoczesne laboratoria

Dzięki funduszom uzyskanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możliwe staną się przebudowy, remonty i wyposażenie 7 audytoriów oraz 6 sal wykładowych Politechniki Gdańskiej. Projektem pod nazwą „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” objętych zostało pięć wydziałów naszej uczelni: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Elektrotechniki i Automatyki; Chemiczny, Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Mechaniczny. Łączny koszt inwestycji planowanych na najbliższe cztery lata oszacowany został na kwotę 24 640 374 zł.
Umowę w imieniu Politechniki Gdańskiej podpisze prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych. W uroczystości uczestniczyć będą prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Witold Jurek, podsekretarz stanu w MNiSW, Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz dr inż. Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji. Spotkanie rozpocznie się 27 stycznia 2010 w samo południe.
Wydziały, których inwestycja dotyczy kształcą specjalistów na 15 kierunkach szczególnie istotnych rozwoju polskiej gospodarki.
– Z najnowszego badania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że jesteśmy drugą uczelnią w Polsce pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce – cieszy się prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej. – Nasze dążenia do budowy uniwersytetu technicznego z wyobraźnią i przyszłością wyrażają się także we wnioskach o finansowanie rozmaitych przedsięwzięć. Takich, które unowocześniają infrastrukturę na naszej uczelni. Chcemy być coraz lepsi nie tylko pod względem wyposażenia, choć bardzo istotne także jest to, czy studenci mają na czym siedzieć i na czym ćwiczyć, ale również na płaszczyźnie naukowej. Jestem przekonany, że działając z wyobraźnią, inspirujemy młodych do działania. Oni wiedzą, że właśnie u nas znajdą najlepsze miejsce do rozwijania swoich talentów.
Absolutnie wyjątkowym przedsięwzięciem na skalę światową będzie budowa Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Laboratorium zostanie usytuowane z tyłu starego gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Wnętrze głównej hali ma przyjąć postać sześcianu 12,5m x 12,5m x 12,5m o powierzchni 156 m 2.
– W projektowanym laboratorium możliwa będzie wędrówka po świecie wirtualnym – tłumaczy dr inż. Jacek Lebiedź, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wiedzy, pracujący przy projekcie.
Uczestnik symulacji zostanie zamknięty wewnątrz przezroczystej kuli. Maszerując w miejscu, podobnie jak chomik w kołowrotku, będzie przemieszczał się w świecie wirtualnym. Z tą jednak różnicą, że człowiek w kuli może swobodnie zmienić kierunek.
Wrażenie zanurzenia w świecie wirtualnym będziemy chcieli osiągnąć wyświetlając trójwymiarowy obraz na ekranach rozmieszczonych dookoła ruchomej kuli. Dzięki temu uzyskamy efekt zanurzenia uczestnika symulacji w zdefiniowanym świecie wirtualnym.
Możliwości zastosowania Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej dotyczą wielu dziedzin. LZWP mogłoby służyć w szkoleniu służb publicznych, bo pozwala na wygenerowanie wirtualnego pola walki, czy prowadzenie treningów dla straży pożarnej. Umożliwia szkolenie specjalistów przemysłowych poprzez urządzanie wirtualnych inspekcji okrętów albo budynków. Daje możliwość przeprowadzenia wizualizacji naukowych, np. wirtualnej manipulacji złożonymi cząsteczkami chemicznymi. Urządzenia wykorzystane w tym niezwykłym laboratorium nadają się do wirtualnej turystyki czy zwiedzania wirtualnych ekspozycji, ale także wirtualnych wędrówek dydaktycznych, np. w kosmosie. Niezwykle istotną rolę nasze laboratorium mogłoby odegrać także w medycynie, np. w leczeniu fobii metodą wygaszania reakcji na bodźce poprzez zanurzenie, ale także w rehabilitacji schorzeń ruchu.
– Zaletą rzeczywistości wirtualnej jest możliwość odwiedzenia miejsc dalekich, niedostępnych, niebezpiecznych, a nawet nieistniejących i bezpieczny powrót do domu – podsumowuje dr inż. Lebiedź.
Mimo, że laboratorium zlokalizowane zostanie w sąsiedztwie starego budynku WETI, w przedsięwzięcie zaangażowani zostaną także naukowcy z innych wydziałów. Poza dwoma katedrami WETI – Katedrą Inżynierii Wiedzy, która przygotuje oprogramowanie urządzenia oraz Katedrą Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, skupiającą specjalistów od projekcji 3D, w prace projektowe zaangażowany jest również Wydział Mechaniczny, a konkretnie Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, która zajmie się zawieszeniem mechanizmu. W prace nad projektem budynku mógłby włączyć się Wydział Architektury.
Budowa i wyposażenie tego niezwykłego miejsca ma kosztować 5 mln zł. Laboratorium będzie gotowe do przyjęcia pierwszych studentów w styczniu 2014.
Wszystkie uwzględnione w projekcie audytoria zostaną wyposażone w sprzęt audiowizualny – projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, zestawy mikrofonów i głośników. Projekt zakłada również zamontowanie nowoczesnych systemów sterujących ICT, pozwalających na kontrolowanie i regulowanie oświetlenia, żaluzji i rolet, temperatury oraz nawilżenia powietrza.
Kto ile dostanie?
Na realizację projektów w całej Polsce przekazanych zostanie 252 777 929,27 zł. Pieniądze na budowę nowoczesnych ośrodków dydaktycznych dostaną następujące ośrodki:
1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na realizację projektu Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej; 25 570 440,27 zł.
2. Politechnika Poznańska na realizację projektu Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej; 87 027 730,00 zł.
3. Politechnika Gdańska na realizację projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej, 24 640 374,00 zł.
4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na realizację projektu Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w Katowicach – Ligocie z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kwotę 33 439 285,00 zł.
5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na realizację projektu Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii na kwotę 42 167 100,00 zł.
6. Politechnika Warszawska na realizację projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych na kwotę 39 933 000, 00 zł.
Skąd pochodzą pieniądze na inwestycję?
Cały projekt pod hasłem Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskie będzie kosztował 24 640 374 zł. 85 proc. pieniędzy na inwestycję pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet XIII. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, co oznacza dofinansowanie na poziomie 20 944 317,90. Pozostałe koszty – 3 696 056,10 zł – pokryje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobne wpisy