phoca_thumb_s_pg-logo

Uroczyste promocje akademickie

W roku 2009 w zdobywaniu kolejnych stopni i tytułów naukowych przodują pracownicy Wydziału Chemicznego. To właśnie z tego wydziału pochodzi aż 19 doktorów i 5 habilitacji.
Promocje akademickie to na Politechnice Gdańskiej uroczystość o niebywale odświętnej oprawie. Tego dnia przedstawiciele Senatu przywdziewają togi. Dziekani, doktorzy honoris causa uczelni, studenci, wreszcie prorektorzy wraz z rektorem w ustalonym szyku wchodzą do auli. Witają ich pedlowie, odziani według prawideł dawnej tradycji akademickiej. To oni zapowiadają rozpoczęcie ważnego wydarzenia na uczelni, stukając laskami o podłogę. Chór śpiewa „Gaudeamus Igitur”, a rektor wita gości, po czym wygłasza uroczyste przemówienie.
Ceremonialny charakter ma również sam akt promocji. Rektor dotyka ramienia promowanego berłem mówiąc: „Promuję Cię na stopień…” doktora habilitowanego lub doktora i wręcza dyplom w asyście dziekana.
Promując profesorów rektor wypowiada formułę: „Przyjmuję Cię w poczet profesorów tytularnych Politechniki Gdańskiej”. Zaszczyt ten przypadnie w udziale profesorom, którzy w roku 2009 otrzymali tytuł naukowy profesora.
Uroczyste posiedzenie Senatu stanie się także okazją do wręczenia trzem pracownikom PG – paniom Janinie Górskiej i Alicji Piec oraz prof. dr hab. inż. Waldemarowi Wardenckiemu – medali za długoletnią służbę.
Do dr inż. Michała Ziółko oraz dr inż. Kamili Sadowskiej, autorów dwóch najlepszych prac doktorskich, obronionych w ostatnim roku na PG trafią nagrody ufundowane przez prezesa firmy ENERGA S.A. Ponadto mgr Magdalena Godlewska z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej otrzyma dyplom i stypendium doktorskie przyznane przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny.
Na zakończenie uroczystości politechniczny chór odśpiewa „Gaude Mater Polonia”.
Co, gdzie i kiedy?
Promocje akademickie: 27 stycznia 2010, godz. 13.15, Aula Politechniki Gdańskiej. Zapraszamy!

Podobne wpisy