phoca_thumb_s_pwr_logo

Współpraca polskich i japońskich uczelni

– prorektor ds. rozwoju – prof. Cezary Madryas;
– prorektor ds. badań naukowych współpracy z gospodarką – prof. Eugeniusz Rusiński;
– prorektor ds. nauczania – prof. Andrzej Kasprzak.
W trakcie pobytu w Japonii delegaci spotkają się z przedstawicielami Osaka Institute of Technology oraz Kyoto Institute of Technology, a 11 grudnia br. wezmą udział w Polsko-Japońskim Forum Nauki. W trakcie konferencji przedstawiciele polskich i japońskich instytucji omówią priorytety dotyczące przyszłej współpracy naukowej, polegającej m.in. na:
– ustabilizowaniu i promowaniu współpracy pomiędzy polskimi i japońskimi uczelniami
i ośrodkami naukowymi;
– promowaniu wymiany studenckiej między oboma krajami;
– zwiększeniu liczby polskich studentów w Japonii.

Podobne wpisy