agh-logo1

Pierwsi w Polsce absolwenci kierunku „Inżynieria Biomedyczna” w AGH

Kierunek studiów „Inżynieria Biomedyczna” wprowadzono nowelizacją Rozporządzenia MNiSW o kierunkach studiów z 2006 r. na wniosek i przy znaczącym zaangażowaniu pracowników AGH. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej AGH rozpoczęła kształcenie w tym samym roku jako pierwsza i wówczas jedyna jednostka w Polsce. Śladem Akademii Górniczo-Hutniczej podążyły inne uczelnie – obecnie kształcenie na tym kierunku prowadzi się w około dziesięciu rodzimych uczelniach.
Celem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (MSIB) jest kształcenie studentów oraz integracja prac naukowo-badawczych
w zakresie inżynierii biomedycznej. Tradycje prac naukowo-badawczych oraz kształcenia w zakresie technicznego wsparcia dla medycyny, aparatury biomedycznej, biomechaniki i biomateriałów sięgają na AGH ponad 30 lat. Kadrę naukowo-dydaktyczną tej jednostki stanowią wykładowcy z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatykii Elektroniki, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.
81 absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria Biomedyczna” uzyskało tytuł zawodowy inżyniera. W najbliższy czwartek świeżo upieczonych absolwentów czeka zaś ponowny egzamin, związany z rekrutacją na drugi stopień studiów. Jeśli przejdą go pomyślnie, będą oni mieli do wyboru następujące specjalności:
– Informatyka i Elektronika Medyczna
– Inżynieria Biomateriałów
– Biomechanika i Robotyka
– Bionanotechnologie

Podobne wpisy