iab polska

Wygraj studia podyplomowe z marketingu internetowego w SGH

W konkursie mogą wziąć udział zarówno studenci jak i absolwenci, którzy w latach od 2012 do 2017 obronili pracę dyplomową dotyczącą rozwiązań wykorzystywanych w marketingu internetowym. Zainteresowani mogą zgłaszać pracę licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić swoją pracę dyplomową, która została już obroniona. Celem konkursu jest skierowanie uwagi studentów na marketing internetowy oraz promocja internetu jako medium reklamowego. Przesłane prace oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą certyfikowani trenerzy DIMAQ.

Najlepsza praca magisterska zostanie nagrodzona bezpłatnym uczestnictwem w studiach podyplomowych na kierunku marketing internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz możliwością odbycia płatnych praktyk u jednego z partnerów konkursu. Autorzy wyróżnionych prac licencjackich i inżynierskich będą mogli wziąć udział w płatnych praktykach zawodowych u partnerów konkursu. Odbycie praktyk zawodowych pozwoli na podniesienie kompetencji i kwalifikacji u każdego studenta.

Harmonogram konkursu:
18.12.2016 – 15.01.2017 – zbieranie prac,
16.01.2017 – 30.01.2017 – I etap – wybór 20 najlepszych merytorycznie prac dyplomowych (w tym przynajmniej 3 prac magisterskich),
31.01.2017 – 20.02.2017 – II etap – ocena prac magisterskich wyłonionych w I etapie ,
21.02.2017 – 24.02.2017 – wybór zwycięzcy konkursu – autora najlepszej pracy magisterskiej,
01.03.2017 – ogłoszenie wyników.
konkurs1
Organizatorami konkursu są: IAB Polska, która już od kilku lat specjalizuje się tworzeniem innowacyjnych programów studiów spełniających wymagania programu DIMAQ – oficjalnego systemu certyfikacji kompetencji digital marketingu w Polsce oraz Szkoła Główna Handlowa.


Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj.

Podobne wpisy