ul logo

Bogactwo językowe i kulturowe europy w oczach Polaków i cudzoziemców- konferencja naukowa

Pierwsza edycja konferencji zakończyła się sukcesem, czego zwieńczeniem było wydanie tomu pokonferencyjnego. Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych i neofilologicznych, nauczycieli oraz przyszłych nauczycieli języków obcych (głównie języka polskiego jako obcego).
Celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień związanych z nauczaniem języków obcych, a także propagowanie języka polskiego i kultury polskiej. Referaty dotyczyć będą szeroko pojętej humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki glottodydaktycznej. Otwarta formuła konferencji umożliwia nadsyłanie artykułów o różnorodnej tematyce, dotyczącej języków europejskich i kultury Europy.

Zgłoszenia nadsyłać można do 30 lipca 2012 r. na adres:
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Tadeusza Kościuszki65
90-514 Łódź
lub pocztą elektroniczną:
Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Filologicznego w Łodzi przy al. Kościuszki 65.
Więcej informacji na: http://kng.uni.lodz.pl/?p=804

Podobne wpisy