logocpi

Uczelnie wobec nowych technologii – konferencja

Bezpłatne zaproszenia skierowane są do przedstawicieli sektora edukacyjnego. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma materiały drukowane i na płycie CD oraz certyfikat uczestnictwa. Podczas konferencji zapewnione są lunch, przekąski, napoje.

Program konferencji (10:00-16:50)

Uczelnie w środowisku nowych technologii kształcenia
– Nowe technologie w rękach uczących się i nauczycieli
– Nowe technologie kształcenia: technologie mobilne, platformy edukacyjne, chmury edukacyjne
– Rozwój pedagogiki, dydaktyki i metod kształcenia: konstruktywizm, konektywizm
– Przykłady dobrej i wątpliwej praktyki
prof. dr hab. Maciej M. Sysło (Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu)

EQUELLA – repozytorium zasobów edukacyjnych
W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony system EQUELLA, który jest połączeniem systemu CMS i repozytorium zasobów edukacyjnych. Umożliwia on uczelniom lub ich grupom tworzenie i udostępnianie zasobów edukacyjnych upoważnionym grupom studentów np. za pomoca populiarnyc platform edukacyjnych takich jak Moodle, Sakai czy Fronter.
Leszek Lewoc (Fronter sp. z o.o.)

Prezentacja aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej
– Zasady organizacji e-learningu w AGH:

  1. Struktura organizacyjna: Centrum e-learningu AGH jako jednostka wdrażająca i rozwijająca narzędzia i metody e-learningu
  2. Rozwój metodyki
  3. Infrastruktura i wdrożenia

– Priorytety rozwoju e-learningu w AGH
– Współpraca, badania i rozwój
prof. dr hab. Jan Kusiak (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Epson – innowacyjne produkty i rozwiązania niezbędne w procesie nauczania
Tomasz Kuciński (Epson)

E-nauczanie dobre na wszystko? (Doświadczenia UW w e-edukacji)
O czym mówimy?

  1. E-nauczanie (próba definicji) i różnice w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym
  2. Odmiany e-nauczania
  3. Modele dydaktyczne e-nauczania akademickiego

Po co nam to?

  1. Problemy (dużej) uczelni
  2. E-nauczanie jako rozwiązanie uniwersalne
  3. Korzyści dodatkowe

Jak to się robi?

  1. Projektowanie i budowanie e-kursu
  2. Prowadzenie e-zajęć
  3. Ewaluacja

Jak to działa?

  1. Rozwiązania organizacyjne na UW
  2. Doświadczenia UW

dr Leszek Rudak (COME, Uniwersytet Warszawski)

Infrastruktura pedagogiczna zdalnego nauczania
Jedną z barier sukcesów zdalnego nauczania jest pozostawienie nauczycieli akademickich samych sobie, po – ewentualnie – przyśpieszonym kursie obsługi e-platform. Swoje wystąpienie skoncentrujemy na koncepcji takiej infrastruktury pedagogicznej, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym. Poruszymy kwestie przewodników metodycznych on-line poświęconych tworzeniu multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz aktywnościom podczas zajęć zdalnych (w tym moderowaniu forów dyskusyjnych i wideoczatów), wpływie nowych narzędzi zdalnego nauczanie (bo przecież to nie tylko e-platformy!) na proces dydaktyczny, potrzebie praktycznych seminariów (także międzynarodowych, np. w ramach uniwersytetów Grupy Coimbra) poświęconych metodyce zdalnego nauczania, w tym motywowaniu osób uczących się zdalnie.
dr Jacek Urbaniec (pełnomocnik rektora ds. e-learningu, Uniwersytet Jagielloński)

Nowoczesna edukacja w uczelni na przykładzie UMK w Toruniu
– Geneza powstania i podstawowe zadania Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK
– Zaplecze technologiczne Centrum (pracownie komputerowe, sala multimedialna, studio nagrań audio-wideo, rozwiązania informatyczne wspierające kształcenie osób niepełnosprawnych)
– Rozwijane systemy informatyczne (m.in. Moodle, UMK TV, Wirtualna Klasa, Portal edukacyjny UMK)
– Szkolenia informatyczne realizowane przez pracowników UCNTN
– Wsparcie techniczne dla nauczycieli akademickich podczas realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych
– Model współpracy z pracownikami UMK w zakresie przygotowywania multimedialnych materiałów dydaktycznych, m.in. na potrzeby kształcenia na odległość
mgr Maciej Pańka (Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/ntk/index.php

Podobne wpisy