65-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Podczas uroczystości przewidziane są wystąpienia dziekana prof. Jana Twardonia, rektora prof. Romana Kołacza oraz wykłady: prof. Norberta Pospiesznego na temat rozwoju kształcenia na wydziale oraz prof. Bernda Hoffmana o wyzwaniach i potrzebach edukacji weterynaryjnej. Wręczone też zostaną odznaczenia i wyróżnienia wydziałowe.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej formalnie rozpoczął swoją działalność 1 listopada 1945 roku jako jeden z fakultetów Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, mając w swej strukturze 18 katedr, ale zajęcia dla 152 studentów zaczęły się odbywać dopiero 21 listopada 1945 roku. Wrocławski wydział wywodzi się z lwowskiego środowiska akademickiego, głównie z Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Pierwszym dziekanem i organizatorem wrocławskiej weterynarii był prof. Zygmunt Markowski. W 1951 roku wydział został włączony w strukturę organizacyjną nowo utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu jako Wydział Weterynaryjny, a tradycyjną nazwę przywrócono mu w 1989 roku.

 

Wrocławski Wydział Medycyny Weterynaryjnej, jeden z czterech w Polsce, ma uprawnienia do nadawania stopnia lekarza weterynarii oraz stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Proces kształcenia jest zgodny z międzynarodowymi standardami tzw. Procesu Bolońskiego. Obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje 1350 studentów, również w systemie English Division, a także 52 słuchaczy na studiach doktoranckich. Wydział należy do Europejskiego Stowarzyszenia Oceny Jakości Kształcenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (European Association of Establishments of Veterinary Education – EAEVE), które jest gałęzią Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE).

 

Przy wydziale prowadzone są studia specjalizacyjne w zakresie chirurgii weterynaryjnej, chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych, chorób psów i kotów, epizootiologii i administracji weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, rozrodu zwierząt, weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, radiologii oraz chorób owadów użytkowych.

 

W celu koncentracji badań naukowych zostało utworzone konsorcjum naukowo-przemysłowe z wybitnymi jednostkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w kraju. Bardzo dobra współpraca pomiędzy wydziałami medycyny weterynaryjnej zaowocowała utworzeniem Konfederacji Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej w Polsce. Najnowszą inicjatywą wydziału jest uruchomienie Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Złotówku.

Podobne wpisy