phoca_thumb_s_pieniadz2

Studenci UMK ukarani

Wykorzystywali pieczątkę jednego z toruńskich zakładów optycznych, pod którą podpisywał się każdorazowo ten sam – fikcyjny lekarz. Rzecznik dyscyplinarny, który przekazał sprawę na obrady komisji wnosił początkowo o skreślenie z listy studentów dwóch osób.
Wniosek nie został jednak uwzględniony – mówi Marcin Czyżniewski – rzecznik toruńskiej Uczelni. Komisja uznała, że studenci złamali przysięge studenckę i nałozyła na nich kary dyscyplinarne. Dwóch studentów V roku filologii angielskiej zostało zawieszonych w prawach studenta na rok, studentka III roku filologii polskiej otrzymała naganę, a student III roku filologii polskiej otrzymał naganę z ostrzeżeniem.
Postępowanie w sprawie dwoch studentek ze względów formalnych zostało wyłączone. Studentki złożyły wniosek o zawieszenie postępowania dyscyplinarnego do czasu zakończenia postepowania karnego. Najwcześniej we wrześniu zbierze się komisja odwoławcza, by zdecydować, czy ten wniosek zaakceptować
źródło: Polskie Radio

Podobne wpisy