phoca_thumb_s_pwr_logo

Politechnika Wrocławska przewiduje zagrożenia


Opracowanie prototypów innowacyjnych czujników
oraz pilotażowego systemu pomiarowego i teletransmisyjnego informującego o zagrożeniach to cel ogólnopolskich badań koordynowanych przez Politechnikę Wrocławską. Do realizacji projektu, nad którym pracuje ponad 150 osób, powołane zostało konsorcjum w zakresie współpracy naukowo-badawczej w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oraz Politechnika Wrocławska.
Ze strony Politechniki Wrocławskiej w pracach badawczych biorą udział: Wydział Elektroniki, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki.
Wykonawcy projektu podzieleni zostali na 2 zespoły badawczo-projektowe:

Zespół „Czujniki i sensory” opracowuje:

– czujniki akustyczne
– systemy czujnikowe i czujniki do detekcji gazów nieorganicznych: trujących, wybuchowych i powodujących efekt cieplarniany
– system czujnikowy do pomiaru gazów organicznych
– czujniki odpadów przemysłowych
– czujniki biologiczne
– czujniki pól elektromagnetycznych
Zespół „Teleinformatyka” zajmuje się:
– interfejsami
– teletransmisją, siecią, protokołami
– opracowaniem metod akwizycji i przechowywania danych pomiarowych
– analizą on-line
– analizą stochastyczną danych, symulacjami i prognozami

Przedstawiciele mediów będą mogli porozmawiać ze specjalistami, zwiedzić laboratoria Politechniki pracujące nad czujnikami oraz zobaczyć opracowane prototypy czujników – np. ultradźwiękowy czujnik do pomiaru poziomu śniegu na płaskich dachach
.

Podobne wpisy