aon logo

Anders Rasmussen w Akademii Obrony Narodowej

Anders F. Rasmussen jest pierwszym sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego, który gościł w Akademii Obrony Narodowej. W ramach swojej wizyty wystąpił z wykładem „Silna Europa dla silnego NATO”. Sekretarz generalny został oficjalnie powitany przez rektora-komendanta  gen. dyw. dr hab. Bogusława Packa: – To prawdziwe wyróżnienie dla uczelni, która w ten sposób stała się dzisiaj miejscem intelektualnej uczty Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział gen. Pacek.

W czasie swojej wystąpienia sekretarz generalny mówił m.in. o konieczności utrzymania stałych wydatków na cele obronne przez państwa należące do NATO. Zdaniem Andersa F. Rasmussena takie wydatki pozwolą na zachowanie zdolności Sojuszu do wykonywania działań statutowych. – Kryzys gospodarczy na świecie powoduje obniżenie wysokości wydatków na obronność. Niesie to liczne konsekwencje. Jak najszybciej musimy wznowić te wydatki, bo tylko wtedy NATO zachowa swoją pozycję na świecie. – podkreślił sekretarz generalny NATO. 

rasmusen1
Zdaniem  Andersa F. Rasmussena Europa powinna zdecydowanie przyjąć swoją rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa światowego oraz przygotować się na ewentualne wyzwania obronne. Zdaniem sekretarza generalnego NATO niestabilna sytuacja polityczna wielu państw afrykańskich jest wielopoziomowym zagrożeniem dla państw europejskich. Znamienity gość AON podkreślił jednocześnie, iż w kwestiach obronnych NATO nie powinno dublować się z Unią Europejską, gdyż jest to nierozważne marnotrawienie cennych środków finansowych.

Poruszony został również wątek współpracy z Federacją Rosyjską i kwestii tarczy antyrakietowej, która do dnia dzisiejszego stanowi „kość niezgodny” między Rosją, a państwami zainteresowanymi stworzeniem tego typu systemu obronnego w Europie.

Sekretarz nie szczędził słów uznania pod adresem Polski i Wojska Polskiego. – Polska wskazuje Europie, jak współpracować na wielu płaszczyznach i jak mądrze inwestować w bezpieczeństwo i obronność.  Dziś miałem okazję podziękować w rozmowie z prezydentem Komorowskim za wasz wkład i udział w misjach m.in. w Afganistanie i Kosowie – zapewniał. Sekretarz generalny podziękował ponadto w imieniu NATO Akademii Obrony Narodowej, która w ciągu ostatnich 20 lat osiągnęła międzynarodowy prestiż naukowy. 

rasmusen4

Wykład zakończony został dyskusją z udziałem zaproszonych przez AON gości i studentów, która moderowana była przez red. Marka Świerczyńskiego z TVN24 i gen. Packa. Na sam koniec Anders F. Rasmussen odebrał z rąk rektora-komendanta AON pamiątkowy ryngraf oraz książkę prof. Adama Rotfelda. Sekretarz generalny wpisał się również do honorowej księgi uczelni. 

rasmusen5

Aula im. generała Gągora w Klubie AON w czasie wykładu Andersa F. Rasmussena wypełniona była po brzegi. Na sali zasiedli: podsekretarz stanu ds. polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bogusław Winid, podsekretarz stanu ds. polityki obronnej MON Robert Kupiecki oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Gocuł. Wśród obecnych byli także przedstawiciele departamentów i instytucji podległych resortowi obrony i spraw zagranicznych, parlamentarzyści, generałowie, dowódcy i żołnierze Wojska Polskiego, ambasadorowie i attache akredytowani w Polsce, rektorzy, profesorowie, przedstawiciele świata nauki, a także pracownicy oraz studenci AON.

rasmusen2

Przemówienie Sekretarza generalnego NATO możecie obejrzeć na naszym portalu studia.tv – Sekretarz generalny NATO w Akademii Obrony Narodowej

Podobne wpisy