phoca_thumb_s_politechnika-warszawska

Studenci rozwiną stolicę!

Współdziałanie uczelni i miasta ma umożliwić połączenie wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem, zwłaszcza w dziedzinie architektury i gospodarki przestrzennej.
Obie strony umowy będą prowadziły wspólne prace naukowo-badawcze. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, studenci Wydziału Architektury będą uczestniczyli w realizowanych przez miasto przedsięwzięciach, władze stolicy będą również promowały dorobek naukowy Wydziału Architektury PW.
Wydział Architektury powstał w 1915 roku jako jeden z wydziałów działającej już wcześniej Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w Polsce.
Studiuje na nim około 1200 studentów. Kadrę naukową stanowi 140 nauczycieli akademickich, w tym 25 profesorów. Dzięki temu Wydział jest jednym z największych ośrodków nauki i dydaktyki w dziedzinie architektury i urbanistyki w kraju. Każdego roku około 60 studentów architektury ma możliwość studiowania – przez semestr lub dwa – w jednej z około 20 europejskich uczelni architektonicznych, z którymi uczelnia współpracuje w ramach programu Socrates/Erasmus. 

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy