zlotowa

Niemieckie stypendia dla polskich studentów

 

Studenci będą mogli skorzystać z dofinansowania wakacyjnych kursów języka niemieckiego oraz krótkich pobytów na niemieckich uczelniach np. w celu zebrania materiałów do pracy magisterskiej.
Na około czterotygodniowe kursy językowe przeznaczono finansowanie w wysokości ponad 850 euro. Środki przeznaczone na zbieranie materiałów do prac dyplomowych będą przyznawane na maksymalnie trzy miesiące i wyniosą 650 euro miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać m.in. studenci germanistyki i lingwistyki stosowanej.
Natomiast dla absolwentów przygotowano stypendia, które umożliwią im podjęcie studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających na jednej z niemieckich uczelni. Jednak z dofinansowania wartego 750 euro miesięcznie będą mogły skorzystać osoby, które wykorzystały już możliwości kształcenia na wybranym kierunku w kraju ojczystym.
Doktoranci i młodzi naukowcy będą mogli skorzystać z pobytów badawczych na niemieckich uczelniach lub pozauczelnianych instytutach badawczych. Dzięki temu poprowadzą tam prace lub projekty badawcze.
Stypendia doktoranckie dofinansowane kwotą 750 lub 1000 euro będą trwały od 1 do nawet 10 miesięcy. Decyzję o czasie trwania każdego z nich podejmie komisja kwalifikacyjna w Bonn. Stypendia dla młodych naukowców (postdoców) będą trwały do sześciu miesięcy i będą dofinansowane kwotą tysiąca euro miesięcznie.
Z oferty DAAD będą mogli skorzystać również naukowcy już zatrudnieni w szkołach wyższych i instytutach badawczych. Przygotowano dla nich krótkie stypendia (od jednego do trzech miesięcy) w wysokości prawie dwóch tysięcy euro miesięcznie. W tym czasie naukowcy będą mogli poprowadzić programy badawcze.
Nie wyznaczono limitu wieku stypendystów. Jednak absolwenci powinni złożyć wniosek najpóźniej sześć lat po uzyskaniu dyplomu, doktoranci trzy lata po rozpoczęciu doktoratu, a młodzi naukowcy z tytułem doktora cztery lata po uzyskaniu tytułu naukowego.
Jak podają organizatorzy z DAAD, pobyt studyjny czy badawczy przynosi każdemu stypendyście nie tylko naukowe korzyści, ale również możliwość zetknięcia się z inną kulturą oraz szansę na propagowanie własnej kultury poza granicami kraju.
DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Wspiera kontakty niemieckich uczelni z uniwersytetami zagranicznymi umożliwiając wymianę studentów i naukowców. W roku akademickim 2008/2009 wsparcie finansowe na pobyt w Niemczech otrzymało blisko dwa tysiące Polaków i ponad 800 Niemców podejmujących studia lub prowadzących badania naukowe w Polsce.
„Ta znacząca liczba osób, które uzyskały od DAAD wsparcie finansowe podkreśla, jak mocne i stabilne są już od lat stosunki polsko-niemieckie w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego” – uważa dr Randolf Oberschmidt, dyrektor przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.
Szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD są dostępne na stronie: www.procesbolonski.uw.edu.pl/tresci/Stypendia%20DAAD.pdf
Ewelina Krajczyńska
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy