phoca_thumb_s_pieniadz2

Studenci z szansą na naftowe stypendiaJak wyjaśniają przedstawiciele fundacji, fundusz powstał z powodu słabnącego zainteresowania młodych ludzi naukami technicznymi. Ma on również zmotywować ich do rzetelnej pracy i pogłębiania wiedzy.
W pierwszej edycji fundusz dysponuje środkami w wysokości 50 tys. złotych. Stypendium otrzyma 10 najlepszych zgłoszonych studentów kierunków technicznych. Pieniądze są wypłacane jednorazowo, raz na rok.
Studenci, którzy chcieliby skorzystać ze stypendium powinni w poprzednim roku akademickim wykazać się średnią ocen 4,5 lub wyższą; mieć na swoim koncie osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim; umieć dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze „na własną rękę”. Kandydaci powinni spełnić przynajmniej dwa z trzech wyżej wymienionych warunków.
Otrzymaną kwotę stypendysta może przeznaczyć m.in. na opłacenie czesnego na uczelni, zakup podręczników, sprzętów i pomocy naukowych, opłacenie dojazdów na uczelnię, udziału w konferencji czy wyjazdu na praktyki studenckie.
Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać sami studenci do końca października br. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres fundacji PGNiG, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, z dopiskiem „fundusz stypendialny”.
Szczegółowe informacje na temat funduszu stypendialnego są dostępne na stronie: www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/1092/10916/

Ewelina Krajczyńska
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy