phoca thumb s uniwersytet ekonomiczny

Profesorowie na ławeczkach

Obaj profesorowie byli silnie związani z poznańską akademią. Edward Taylor był założycielem Wyższej Szkoły Handlowej, którą następnie przekształcono w UEP. Taylora uznaje się za twórcę poznańskiej szkoły ekonomii. Zbigniew Zakrzewski, rektor UEP i honorowy obywatel Poznania wniósł nie mniejszy wkład w rozwój uczelni.

Rzeźby miały stanowić ozdobę budynku akademickiego już od 1929 roku, na realizację projektu zabrakło jednak pieniędzi. Jednak dopiero teraz, dzięki inicjatywie Społecznego Komitetu Budowy Rzeźb Profesorów, staraniom studentów i absolwentów udało się zgromadzić fundusze konieczne do wykonania zadania. Twórcą rzeźb jest prof. Wiesław Koronowski z poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

 

Dziś nastąpi również uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Hansowi-Dietrichowi Genscherowi. Były Minister Spraw Zagranicznych i Wicekanclerz kolejnych rządów niemieckich otrzyma uznanie za wybitne osiągnięcia w polityce zagranicznej, a w szczególności za wkład w uznanie granicy na Odrze i Nysie za granicę polsko-niemiecką. Genscher przyczynił się też do zakończenia „zimnej wojny”, brał udział w negocjacjach międzynarodowych, dzięki którym stał się możliwy pokojowy proces zjednoczenia Niemiec, naszego najważniejszego partnera gospodarczego, udzielił też poparcia siłom reformatorskim w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych – tłumaczy Marlena Chomska, rzecznik prasowy UEP.

Podobne wpisy