Prof. Janusz Mroczka uroczyście w PAN

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka ukończył Wydział Elektroniki w 1976 roku. Jako specjalizację wybrał metrologię. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej w roku 1980, doktora habilitowanego – w 1991, tytuł naukowy profesora otrzymał w 1996, a na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w 1999 roku. Funkcję dyrektora Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej pełnił z wyboru w latach 1991-96. W 1998 założył Katedrę Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej, którą kieruje również obecnie.
 
Współpraca profesora z Polską Akademią Nauk trwa nieprzerwanie od 1993 roku, kiedy został wybrany do Komitetu Metrologii i Aparatury PAN. Jest autorem lub współautorem 273 publikacji, w tym 42 z listy filadelfijskiej; beneficjentem 8 grantów promotorskich KBN, 9 grantów indywidualnych KBN, 2 grantów celowych, 1 badawczo-rozwojowego i 6 grantów międzynarodowych (polsko-francuskich).
 
Spośród licznych zaszczytów i wyróżnień wymienić należy m.in. Nagrodę Wydziału IV PAN w 1993 r. oraz otrzymanie Subsydium Profesorskiego FNP za rok 2005 pt. „Metrologiczne uwarunkowania fotonicznych metod analizy spektralnej i polaryzacyjnej promieniowania rozproszonego w układach dyspersyjnych”.
 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml

Podobne wpisy