Collegium Polonicum: polsko-niemiecki wydział UAM?

Collegium Polonicum: polsko-niemiecki wydział UAM?

W poniedziałek podczas wystąpienia z okazji inauguracji nowego roku akademickiego prorektor ds. Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Krasowski poinformował, że Viadrina i UAM będą rozszerzać główne organizacyjne ramy współpracy, badając możliwość przekształcenia Collegium we wspólny, międzynarodowy wydział.

„Zakończenie tych prac powodzeniem oznaczałoby stworzenie po raz pierwszy w Europie podstawowej jednostki uniwersyteckiej o charakterze transgranicznym, międzynarodowym i bilateralnym. Jak zwykle w wypadku pionierskiego przedsięwzięcia ilość prawnych, organizacyjnych oraz finansowych przeszkód do pokonania jest ogromna. Jednak doświadczenia dwudziestoletniej współpracy między UAM a Viadriną pozwalają przypuszczać, iż przedsięwzięcie zakończy się sukcesem” – powiedział Krasowski.

Kształcenie w słubickim Collegium Polonicum odbywa się obecnie na ośmiu kierunkach studiów, na których studiuje prawie 600 studentów. 25 proc. z nich to obcokrajowcy: z Ukrainy, Niemiec, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Iraku, Chin, Francji, Hiszpanii, Litwy, Słowacji, Wietnamu i Pakistanu.

W bieżącym roku akademickim w Collegium Polonicum naukę na pierwszym roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych podjęło około 200 studentów. W Słubicach UAM prowadzi studia na politologii, bezpieczeństwie narodowym, filologii polskiej jako obcej, a wraz z Uniwersytetem Europejskim Viadrina na filologii germańskiej, prawie i kulturoznawstwie w zakresie komunikacji międzykulturowej. W Collegium Polonicum studiują także studenci rekrutowani na Uniwersytecie Viadrina, na kierunku Kultura i historia Europy Środkowej i Wschodniej oraz podyplomowym kierunku Ochrona europejskich dóbr kultury.

Podczas inauguracji prorektor mówił, że Collegium Polonicum zostało wyróżnione tytułem „Uczelni Przyjaznej Rodzicom” za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących naukowo. Przed kilku laty Collegium włączyło się do inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina pn. „Familiengerechte hochschule” („Uczelnia wyższa przyjazna rodzinie”). Dzięki temu korzystając z doświadczeń partnera zza Odry wprowadziło wiele udogodnień dla osób łączących naukę z pieczą nad rodziną.

Według władz UAM dużą szansą na rozwój uczelni jest koncepcja uczenia się przez całe życie, szczególnie w obliczu trendów demograficznych zakładających szybkie starzenie się społeczeństwa. Jak wyjaśnił Krasowski Uniwersytet musi wziąć na siebie rolę i odpowiedzialność koordynatora takiego kształcenia.

„Ta nasza nowa rola – wymagająca od nas sił i środków – to już nie tylko inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej czy seniorów. To prowadzenie permanentnego doskonalenia zawodowego ludzi czynnych zawodowo, przygotowania oferty, która dopełni lub przekształci dotychczasowe dokonania edukacyjne naszych absolwentów. Bardzo liczę, iż Collegium Polonicum również będzie pełnić taką rolę” – dodał Krasowski.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy