Blackboard with maths statistics, equations and ideas

Matematyka stosowana

Kierunek Matematyka Stosowana adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W ramach tego kierunku kursy prowadzone będą przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia i jakie treści programowe pojawiają się na zajęciach? Gdzie absolwenci znajdą zatrudnienie? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Studenci będą mieli możliwość wyboru kursów technicznych ukierunkowując się na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo, będą uczestniczyć w praktykach prowadzonych w firmach przemysłowych lub finansowych.

Gdzie studiować matematykę stosowaną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek matematyka stosowana?

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę: – prowadząc własną działalność z zakresu programowania lub usług informatycznych,  – w ośrodkach badawczych, – we wszelkich instytucjach i urzędach, w których prowadzone są dane statystyczne, – może również pozostać na uczelni na studiach doktoranckich.

Podobne wpisy